Polmic - FB

nasze patronaty

„Nie bój się improwizować!” – warsztaty dla dzieci z Izą Kowalewską i Heleną Matuszewską

Nie bój się improwizowaćFundacja Art Deco Group zaprasza dzieci w wieku 7–12 lat uczące się gry na instrumentach do udziału w warsztatach „Nie bój się improwizować!”, które poprowadzi wokalistka Iza Kowalewska i multiinstrumentalistka Helena Matuszewska. Zajęcia odbędą się online dla dwóch grup w dniach 2–3 września 2020 (16.00–16.45 – I grupa i 17.30 – II grupa).

Warsztaty są bezpłatne i przeznaczone dla dzieci uczących się gry na dowolnych instrumentach w szkołach muzycznych lub w instytucjach, prowadzących zajęcia muzyczne. Cykl obejmuje prowadzone ONLINE zajęcia i finałowy mini koncert, prezentujący efekty pracy z uczestnikami, który odbędzie się w formie stacjonarnej we wrześniu br. w Warszawie i będzie transmitowany na profilu FB Art Deco Group i na stronie internetowej.

Zajęcia prowadzą artystki, które posługują się językiem muzyki współczesnej, wykorzystując różne niekonwencjonalne techniki wydobywania dźwięku. Podczas warsztatów dzieci dowiedzą się m.in. o gatunkach muzyki współczesnej, zasadach i sposobach improwizacji, a także wezmą udział w ćwiczeniach i zabawach, które pomogą łatwiej przyswoić przekazywaną wiedzę. Bardzo ważnym w niniejszym projekcie jest wspólne muzykowanie i współdziałanie w grupie, dlatego dzieci będą uczestniczyć w zajęciach ze swoimi instrumentami i improwizować pod kierownictwem prowadzących.

Uczestników zgłaszają ich rodzice / opiekunowie wyłącznie poprzez formularz na stronie http://artdecogroup.eu/formularz-zgloszeniowy-nbsi-2020/ Do formularza pliku należy dołączyć wideo prezentujące grę uczestnika warsztatów (program dowolny, max. 5 MB).

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

Patronat medialny nad warsztatami objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Szczegółowe informacje – na stronie http://artdecogroup.eu/event/nie-boj-sie-improwizowac-z-iza-kowalewska-i-helena-matuszewska/