Polmic - FB

ogłoszenia

Przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa: „skrzypce” i „flet”

POSIPolska Orkiestra Sinfonia Iuventus Im. Jerzego Semkowa ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowiska: „skrzypce” i „flet”. Przesłuchania będą miały miejsce w Warszawie, w Studiu S-3 Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego (ul. Modzelewskiego 59).

Przesłuchania na stanowisko „skrzypce” odbędą się 29 września 2020, na stanowisko „flet” – 30 września br.

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować: umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów, szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze.

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową https://bit.ly/2lSyTLU 

Do zgłoszenia należy dołączyć życiorys w języku polskim i podpisane oświadczenie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 września 2020 br.

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Program i nuty dostępne są na stronie https://sinfoniaiuventus.pl/skrzypce-flet-termin-przesluchan-29-30-wrzesnia-2020-2/