Polmic - FB

nasze patronaty

Autorski vlog o awangardowych technikach wykonawczych „Nowe Brzmienia”

Nowe brzmieniaAutorski vlog dla kompozytorów i wykonawców muzyki współczesnej „Nowe Brzmienia” @ModernViola to siedem pełnych prezentacji z omówieniami i przykładami nowych technik wykonawczych współczesnej muzyki poważnej, zaprezentowanych na altówce i dotyczących grupy instrumentów smyczkowych.

Celem vloga jest uzupełnienie wiedzy praktycznej adeptów sztuki muzycznej, która wymagała do tej pory konsultacji personalnych między kompozytorami a wykonawcami. Autorski vlog przygotowała i poprowadzi doktor sztuk muzycznych, członkini zespołu muzyki nowej Hashtag Ensemble Aleksandra Demowska-Madejska.

Każda prezentacja-wykład podzielona jest na dwie części: skierowaną do kompozytorów oraz do muzyków wykonawców (skrzypków, altowiolistów i wiolonczelistów). Zawiera jak najpełniejszy obraz zapisu i wykonawstwa najnowszych technik kompozytorskich muzyki XXI wieku. Fragmenty zapisu nutowego opierają się m.in. na dziełach skomponowanych przez polskich kompozytorów, w tym twórców młodego pokolenia.

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura w sieci"

Premiery wykładów będą się odbywały w każdy czwartek od 17 września do 29 października 2020 na kanale YouTube: https://www.youtube.com/aleksandrademowskamadejska 

Patronat medialny nad projektem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.