Polmic - FB

aktualności

Nie żyje Elżbieta Markowska...

MarkowskaZmarła Elżbieta Markowska, była dyrektor Programu 2 Polskiego Radia i prezes Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego.

Studiowała muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim, kończąc je dyplomem u profesora Józefa Chomińskiego. Od 1970 roku była związana z Polskim Radiem, najpierw jako redaktor muzyczny w Programie III, potem dwukrotnie jako dyrektor Programu II, odbudowując rangę kultury muzycznej w Polskim Radiu, po stanie wojennym. W latach 2015–2018 była prezesem Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego.

Związek Kompozytorów Polskich miał z Nią bliskie relacje zarówno na płaszczyźnie profesjonalnej, jak i przez osobiste kontakty. Muzyka współczesna znajdowała się w centrum Jej zainteresowań, co znajdowało wyraz i w pracy radiowej, i w działalności Towarzystwa, i w przyjaźniach z kompozytorami. W Polskim Radiu zostaną jej liczne audycje i wywiady, a w formie książkowej Jana Krenza pięćdziesiąt lat z batutą (1996), album Lutosławski 1913–2013 (2012) i przygotowane wspólnie z Katarzyną Naliwajek-Mazurek opracowanie Okupacyjne losy muzyków. Warszawa 1939–1945 (2014).

Cześć Jej pamięci!