Polmic - FB

news

18. Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego 2021

Konkurs OchlewskiegoPolskie Wydawnictwo Muzyczne ogłasza 18. Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego na solową miniaturę o charakterze wirtuozowskim inspirowaną twórczością Fryderyka Chopina z opcjonalną warstwą elektroniczną. Termin nadsyłania prac upływa 22 września 2021 roku.

W nawiązaniu do tegorocznego 18. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina – jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznego świata – Polskie Wydawnictwo Muzyczne zachęca młodych kompozytorów do sięgania do wzorców chopinowskich. W tegorocznej edycji temat Konkursu nie ogranicza wyboru instrumentu.

Udział w Konkursie mogą wziąć kompozytorzy mający obywatelstwo polskie: osoby pełnoletnie, które do dnia 22 września 2021 roku nie ukończą 30. roku życia.

Oceny utworów oraz wyboru zwycięskiej kompozycji dokona Jury w składzie: Krzysztof Knittel, Sławomir Kupczak, Stanisław Leszczyński, Marta Ptaszyńska oraz Daniel Cichy.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne przewiduje wyłonienie jednej zwycięskiej kompozycji. Nagrodami w Konkursie są:

  • nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł,
  • wydanie drukiem przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne wyłonionej przez Jury kompozycji i włączenie utworu do katalogu PWM
  • publiczne wykonanie nagrodzonej kompozycji.

Regulamin i informacje na temat Konkursu znajdują się na stronie www.pwm.com.pl/ochlewski