Polmic - FB

aktualności

Odszedł Marcin Błażewicz...

Błażewicz5 kwietnia 2021 w wieku 68 lat w Podkowie Leśnej zmarł prof. dr hab. Marcin Błażewicz, kompozytor, wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, członek Związku Kompozytorów Polskich.

Studiował filozofię w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), a następnie kompozycję w klasie Mariana Borkowskiego w Akademii Muzycznej w Warszawie, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Wiele Mu zawdzięcza środowisko kompozytorskie i jego Alma Mater. W latach 1999-2002 i 2005-2008 był prodziekanem wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki UMFC, a w latach 2008-2012 dziekanem tego wydziału. W kadencji 2012–2016 sprawował funkcję kierownika Katedry Kompozycji. Był promotorem doktoratów m.in. Dariusza Przybylskiego, Eunho Changa, Krzesimira Dębskiego i Ignacego Zalewskiego.

Pełnił wiele funkcji społecznych. W latach 1983-87 był organizatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Forum Nowej Muzyki w Warszawie. W latach 1990-92 pełnił funkcję prezesa polskiej sekcji Jeunesses Musicales, a od 1990 do 1994 – wiceprezesa Towarzystwa Sztuki Perkusyjnej. Jednocześnie w latach 1986-98 był kierownikiem muzycznym Teatru Polskiego Radia oraz redaktorem w programie Polskie Radio „BIS”. W 2000 założył czasopismo o muzyce i sztukach pokrewnych „Muzyka21”, którego był redaktorem naczelnym. Sprawował także funkcje przewodniczącego sekcji muzyki poważnej ZAiKS (2006-2013) oraz skarbnika ZAiKS (od 2006).

Marcin Błażewicz został uhonorowany Nagrodą im. Stanisława Wyspiańskiego za całokształt twórczości (1988) oraz dwukrotnie Prix Italia (1989, 1990). W 2018 roku otrzymał nagrodę 100-lecia ZAiKS-u.

Utwory Marcina Błażewicza wykonywane są w wielu krajach świata: od Chin poprzez Europę po Stany Zjednoczone - jego muzyka pozostanie z nami na zawsze.

Cześć Jego pamięci!