Polmic - FB

nasze patronaty

X Musica Electronica Nova

MENCzy granice geograficzne nadal istnieją w sztuce i nowych technologiach? Czy nadal możliwe jest przenikanie się kultur, które nie doprowadzi do uniformizacji? Czy nadal jesteśmy w stanie inspirować się tradycyjnymi kulturami? Jakie miejsce zajmuje archaizm w świecie naznaczonym przez nieustanną kontrolę? To pytania, na które spróbuje odpowiedzieć tegoroczna edycja festiwalu Musica Electronica Nova w dniach 23–29 maja 2021.

Jej tytuł „Rytuały” będzie rozważany z kilku perspektyw: „Rytuał: Japonia”, „Rytuał: Maszyny”, „Rytuał: Głosy”. W programie znajdą się zarówno utwory kameralne, jak i dzieła na duży zespół. Wizytówką festiwalu nadal będą projekty spoza dziedziny czystej muzyki: taniec, instalacje, performanceʼy, wideo; kierunek ten odzwierciedla wielką ewolucję w muzyce współczesnej, w której kompozytorzy potrzebują poszerzyć wachlarz używanych przez siebie środków artystycznych i tworzyć nowe wizje. Przedstawione zostaną też prawykonania kilku nowych utworów, zamówionych u kompozytorów z Francji, Austrii i Niemiec, aby podkreślić europejski wymiar festiwalu.

Wyjątkową wersję Święta wiosny zaprezentuje zespół baletowy Davida Wampacha. W przedstawieniu tym muzyka Strawińskiego jawi się tylko jako duch: została zastąpiona czterdziestopięciominutowym, obsesyjnym rytuałem oddychania w kręgu! W programie nie zabraknie też muzyki kilku kompozytorów z ubiegłego wieku – Luigiego Nona, Ivo Maleca, George’a Crumba – których utwory pełne są skomplikowanych kontrapunktów; można je traktować również jako rytuały.

Pierre Jodlowski, dyrektor artystyczny MEN

Sczegółowy program – na stronie https://www.nfm.wroclaw.pl/musica-electronica-nova 

Partnerem medialnym NFM jest Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.