Polmic - FB

aktualności

Wspólne dźwiękowe pejzaże. Muzyczne dziedzictwo polskich Żydów

PolinMuzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza do uczestnictwa w kontynuacji cyklu online „Distinguished Lectures”. Profesor Halina Goldberg 23 maja 2021 o godz. 20.00 wygłosi wykład online o wkładzie polskich Żydów w dziedzinę muzyki.

Halina Goldberg, profesor muzykologii w Indiana University Bloomington, współpracuje też z Jewish Studies Program, Russian and East European Institute i Polish Studies Center. Jest kierownikiem projektu Digital Scholarly Commons, który jest poświęcony studiom nt. życia Żydów w przedwojennej Łodzi.

W powszechnym mniemaniu na temat tworzenia muzyki przez Żydów na ziemiach polskich, żydowskie i nieżydowskie przestrzenie muzyczne były od siebie oddzielone, a każda z grup była powiązana z różnymi pejzażami dźwiękowymi. Jednakże archiwalia zdeponowane w archiwach ukazują inną historię: materiały, datowane kilka setek lat wstecz, cały czas przypominają nam, że pomimo restrykcji prawnych i zaciętego współzawodnictwa pomiędzy żydowskimi i nieżydowskimi muzykami, istniało wiele możliwości kooperacji między nimi. Wykład Haliny Goldberg ukaże muzyczne dziedzictwo Żydów polskich przez pryzmat okoliczności, które umożliwiały żydowskim i chrześcijańskim muzykom wspólne tworzenie – uczenie się od siebie, dzielenie się repertuarem i językami muzycznymi. Zostanie także podkreślona rola żydowskiego mecenatu muzycznego w tych interakcjach. W trakcie wykładu będą prezentowane fragmenty nowoodkrytych utworów muzycznych stworzonych przez Żydów polskich.

Marta Dziewulska

Transmisja wykładu w języku angielskim odbędzie się na kanale YouTube Muzeum POLIN.