Polmic - FB

ogłoszenia różne

Przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa: wiolonczela, skrzypce, klarnet”

POSIPolska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia. Termin nadsyłania zgłoszeń na stanowisko „Wiolonczela tutti” upływa 11 czerwca, „Skrzypce tutti” – 18 czerwca, „Klarnet” – 18 czerwca 2021 roku.

Przesłuchania odbędą się w Studiu S-3 Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego (ul. Modzelewskiego 59, Warszawa).

Terminy przesłuchań: wiolonczela tutti – 21 czerwca, skrzypce tutti – 28 czerwca, klarnet – 29 czerwca 2021 roku.

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować: 

  • umowę o pracę;
  • atrakcyjne wynagrodzenie;
  • pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów;
  • szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze.

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową: https://bit.ly/2lSyTLU 

Do zgłoszenia należy dołączyć: życiorys w języku polskim i podpisane oświadczenie, które można pobrać na stronie orkiestry.

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie, najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Szczegóły: https://sinfoniaiuventus.pl/wiolonczela-tutti-skrzypce-tutti-klarnet-termin-przesluchan-21-28-29-czerwca-2021/