Polmic - FB

nasze patronaty

Zakopane | 44. Dni Karola Szymanowskiego

44 Dni44. Dni Karola Szymanowskiego w Zakopanem potrwają od 25 lipca do 1 sierpnia 2021. Tegoroczna edycja dedykowana jest Pokoleniu Stalowowelskiemu w 70. rocznicę urodzin.

W 2021 roku polskie środowisko artystyczne obchodzić będzie 70. rocznicę urodzin kompozytorów Pokolenia Stalowowolskiego, nazywanego również Pokoleniem '51: Eugeniusza Knapika, Aleksandra Lasonia i Andrzeja Krzanowskiego. Dzieła tych twórców stanowią naturalną kontynuację działalności Karola Szymanowskiego, ojca polskiej muzyki XX wieku. Andrzej Chłopecki ukuł termin „nowy romantyzm”, który odnosi się do utworów wychodzących spod pióra (a raczej ołówków) wymienionej trójki Ślązaków. Program festiwalu obejmuje wybór ich najbardziej reprezentacyjnych utworów kameralnych na różne składy instrumentalne.

Szczególnie ważnym wydarzeniem w ramach 44. Dni Muzyki Karola Szymanowskiego będzie prawykonanie Anandy na fortepian i kwartet smyczkowy Aleksandra Lasonia, a także „spóźnione prawykonanie” Reliefu VIII na akordeon solo i taśmę Andrzeja Krzanowskiego, przedwcześnie zmarłego w 1990 roku. Poza dziełami tegorocznych jubilatów, w repertuarze festiwalu znajdą się m.in. dzieła kompozytorów szczególnie dlań ważnych w różnych momentach artystycznej drogi. Na Festiwalu wystąpią wybitni wykonawcy, którzy niestrudzenie od wielu lat propagują twórczość dzisiejszych 70-latków – młody wiek wielu z nich potwierdza jedynie, iż muzyka Pokolenia '51 wciąż cieszy się zainteresowaniem tak interpretujących ją kolejnych generacji artystów, jak i spotykających się z nią słuchaczy.

Materiały prasowe organizatora 

Dofinansowano ze środków MKDNiS w ramach programów "Muzyka" i „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanych przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Patronat medialny nad Festiwalem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Więcej informacji: https://www.szymanowski.zakopane.pl/