Polmic - FB

aktualności

Sopot | Duo / Trio Sopot: koncert jubileuszowy

Trio SopotŚwiętujący w 2021 roku 30-lecie działalności duet wiolonczelistki Anny Sawickiej i akordeonistki Elżbiety Rosińskiej, do których 15 lat temu dołączyła skrzypaczka Małgorzata Skorupa, podczas koncertu 13 września 2021 roku o godz. 19.00 w ramach X Wieczorów Muzycznych u św. Andrzeja Boboli w Sopocie prawykona utwory Zbigniewa Pniewskiego i Jakuba Pawlaka.

Z okazji jubileuszu zespół zamówił u kilku kompozytorów różnych generacji utwory na trio złożone ze skrzypiec, wiolonczeli i akordeonu. Dwa z nich po raz pierwszy zabrzmią podczas koncertu w sopockim Kościele pw. św. Andrzeja Boboli: Uno momento dopo Zbigniewa Pniewskiego i Qui pro quo Jakuba Pawlaka. Zamówienia kompozytorskie zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Pomorskiego.

Zbigniew Pniewski (ur. 1946) współpracuje z zespołem od 2019 roku. Uno momento dopo (Chwilę po) jest jednoczęściową kompozycją o polifonizującej fakturze i zmiennej metrorytmice. Dynamika oscyluje wokół piano, tok narracji często przerywają pauzy. Muzyka Pniewskiego jest tajemnicza, pełna niedopowiedzeń, zagadkowa. Można się doszukać w niej odbicia przeżyć kompozytora związanych z pandemiczną rzeczywistością – utwór powstał wiosną 2021 roku. Jakub Pawlak (ur. 2000) jest studentem klasy kompozycji Pawła Mykietyna i klasy dyrygentury Kai Bumanna w gdańskiej Akademii Muzycznej. Qui pro quo z języka łacińskiego oznacza zabawne nieporozumienie, wynikające z wzięcia kogoś za inną osobę lub niezrozumienie czyichś słów. Ów element nieporozumienia można odszukać na płaszczyźnie mikro-, a także makroformy w parach dialogujących ze sobą części oraz zestawieniach pięciu części tego utworu o odmiennych charakterach. Kompozycja Pawlaka jest odzwierciedleniem inspiracji kulturą klezmerską, literaturą rosyjską i folklorem krajów bałkańskich.

Program uzupełnią utwory Arvo Pärta, Jules’a Masseneta, Mariana Gordiejuka i Jerzego Mądrawskiego. Koncert poprowadzi Justyna Ślubowska.