Polmic - FB

aktualności

Łódź | Premiera wydarzenia multimedialnego „Paradiso” na motywach „Boskiej Komedii” Dantego

NawrockaŁódzki Teatr „Logos” zaprasza 14 września 2021 na premierę wydarzenia multimedialnego Paradiso na motywach Boskiej Komedii Dantego.

Raj z Boskiej Komedii Dantego Alighieri to nie sielski zinfantylizowany obraz aniołków na niebieskich chmurkach. Realizatorzy spektaklu Paradiso, trzeciej części dzieła wielkiego Florentczyka, idą za wizją Dantego, ale uniwersalizując postaci i zdarzenia posuwają się jeszcze o krok dalej, malując logosowy Raj barwami pełnymi dystansującej ironii. Zaproponowany przez reżyserkę Ewę Wycichowską gatunkowy synkretyzm pozwala na podróż przez meandry ludzkich słabości, wątpliwości i pragnień, ale w Paradiso Teatru Logos nie znajdziemy tak mocno obecnej u Dantego polityki, konkretnych biografii i zamkniętej narracji. Wycichowska i współtwórcy spektaklu raczej dialogują z Dantem niż go ilustrują, ale cel jest wspólny – to droga, na której nie ma łatwych pytań i jeszcze łatwiejszych odpowiedzi. Paradiso jest kulminacją wędrówki Dantego i kulminacją wędrówki twórców spektaklu, którzy przeprowadzają widza przez trzy części Boskiej Komedii, tworząc przestrzeń artystycznych poszukiwań i duchowego doznania.

Paradiso, podobnie jak wcześniejsze kreacje, będzie wydarzeniem artystycznym skupiającym artystów różnych dziedzin. Po doświadczeniu realizacji Inferno w warunkach istniejącej pandemii i budowaniu transgresyjnej pod względem gatunkowym formy, zamiarem Ewy Wycichowskiej jest wykorzystanie wizualizacji filmowej, zrealizowanej we współpracy z Jarosławem Darnowskim (wcześniej odpowiedzialnego za montaż filmowy przy Inferno). Strona muzyczna została powierzona kompozytorce realizującej finałową scenę Inferno Aldonie Nawrockiej, która nacechowana jest także brzmiącymi antyfonami Hildegardy z Bingen. Dążąc do multimedialnego projektu artystycznego zostało założone, że spektakl stanie się interaktywną hybrydą opery współczesnej z tańcem, słowem, technologią filmową i kosmosem.

Jagoda Ignaczak

Więcej na: https://www.logos.art.pl