Polmic - FB

aktualności

Nie żyje Anna Czekanowska-Kuklińska…

Czekanowska18 października zmarła etnomuzykolog prof. dr hab. Anna Czekanowska-Kuklińska (1929–2021), członek honorowy Związku Kompozytorów Polskich. Jako główna przedstawicielka slawistyki muzycznej w Polsce wiele studiów poświęciła badaniom nad pochodzeniem Słowian w perspektywie muzyczno-etnograficznej. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 25 października o godz. 12.00 w Kościele p.w. św. Karola Boromeusza na Cmentarzu Powązkowskim (Stare Powązki) w Warszawie.

Studiowała muzykologię na Uniwersytecie Poznańskim, na Freie Universität w Berlinie oraz na uniwersytecie w Kolonii. W 1968 obroniła pracę habilitacyjną pt. Melodie wąskiego zakresu w krajach słowiańskich na Uniwersytecie Warszawskim. W 1975 uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1983 – profesora zwyczajnego.

Na Uniwersytecie Warszawskim pracowała w latach 1953-1999. Była współzałożycielką z Marianem Sobieskim pierwszego w Polsce Zakładu Muzyki Ludowej (Etnomuzykologii) na Uniwersytecie Warszawskim (od 1958). W latach 1969-1999 była kierownikiem Zakładu Etnomuzykologii, a latach 1975-1991 – dyrektorem Instytutu Muzykologii. Prowadziła liczne wykłady gościnne w Europie, Stanach Zjednoczonych i ZSRR. W latach 1999-2004 prowadziła wykłady oraz pełniła funkcję kierownika zakładu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 2004 wykładała w prywatnej uczelni akademickiej z prawem nadawania doktoratów Collegium Civitas.

Anna Czekanowska była członkiem Związku Kompozytorów Polskich (od 1967), Sekcji Polskiej Societe Internationale de Musique Contemporaine (od 1983), International Folk Music Council / International Council for Traditional Music (od 1957), European Seminar in Ethnomusicology (od 1982), Society for Ethnomusicology (od 1975), British Forum for Ethnomusicology (od 1998), Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od 1990), Towarzystwa Naukowego KUL (od 2003). Zasiadała w Zarządzie IFMC / ICTM (1976-1983) oraz ESEM (1990-1996), była wice-prezesem Sekcji Polskiej SIMC, członkiem honorowym ESEM (od 2002) i Sekcji Polskiej SIMC.

Cześć Jej pamięci!