Polmic - FB

nasze projekty

20 lat Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC!

POLMIC„Dla dobra polskiej kultury muzycznej, w celu jak najszerszej popularyzacji muzyki polskiej, w interesie polskich kompozytorów, muzykologów i muzyków, Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich powołuje Polskie Centrum Informacji Muzycznej (Polish Music Information Centre), które kontynuuje tradycję Polskiego Centrum Muzycznego ZKP i dotychczasową działalność Biblioteki-Fonoteki ZKP – Ośrodka Dokumentacji Polskiej Muzyki Współczesnej, gromadząc i udostępniając zbiory rzeczowe w dziale bibliotecznym oraz informacje w dziale baz danych, z poszerzeniem zakresu zainteresowania o wykonawców, instytucje oraz imprezy muzyczne w Polsce”.

To pierwsze zdanie o Polskim Centrum Informacji Muzycznej POLMIC zamieszczono 20 lat temu, 21 listopada 2001 roku, w Akcie założycielskim sporządzonym przez członków Związku Kompozytorów Polskich.

Od tego czasu promujemy muzykę polską organizując koncerty w kraju i za granicą. Wydajemy płyty – w tym „Kronikę Dźwiękową Warszawskiej Jesieni”, albumy monograficzne w ramach serii „Muzyka Polska Dzisiaj – Portrety Współczesnych Kompozytorów Polskich”, oraz książki – rozsyłane na cały świat!

POLMIC działa w strukturach International Association of Music Information Centres IAMIC.

Portal Polmic.pl jest pierwszym w sieci serwisem internetowym, poświęconym polskiej muzyce współczesnej. Gromadzimy informacje o muzyce i muzykach w bazach danych POLMIC, prowadzimy Wirtualną Encyklopedię Muzyczną, służymy bieżącą informacją o życiu muzycznym w Polsce i jesteśmy patronem medialnym najważniejszych wydarzeń, podczas których wykonywana jest muzyka współczesna. Prezentujemy archiwa Związku Kompozytorów Polskich w Archiwum Cyfrowym POLMIC. Udostępniamy archiwalia, książki, czasopisma, nuty i nagrania w naukowej Bibliotece-Fonotece Związku Kompozytorów Polskich.

Już 20 lat za nami, a przed nami cały świat! Nowemu etapowi w naszej działalności towarzyszyć będzie nowa identyfikacja graficzna autorstwa znakomitego artysty grafika Marcina Władyki. Jest on również twórcą spotu prezentującego różnorodne aspekty naszej działalności i nowy logotyp. Autorem muzyki do przygotowanego specjalnie z okazji jubileuszu spotu jest Jarosław Siwiński.

Zapraszamy do obejrzenia!