Polmic - FB

nasze patronaty

Wrocław | VIII Polski Konkurs Duetów

POLMICKolejna edycja Polskiego Konkursu Duetów zrzesza aż osiem uczelni muzycznych. W 2022 roku ten międzyuczelniany Konkurs organizowany jest przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu: w dniach 25–26 marca odbędą się przesłuchania duetów instrumentalnych, natomiast 27–28 marca – duetów wokalnych. Wydarzenie będzie transmitowane online na YouTube AMKL.

Dla społeczności wrocławskiej uczelni jest to spore wyróżnienie i ogromna radość – konkurs, który powstał z inicjatywy Prorektor ds. artystycznych i naukowych AMKL prof. dr hab. Magdaleny Blum i prof. dr hab. Grzegorza Biegasa. Konkurs skierowany jest wyłącznie do studentów, co wyróżnia go na arenie ogólnopolskiej, a także międzynarodowej: umożliwia młodym artystom sprawdzenia się i wymiany doświadczeń na etapie nauki akademickiej. Do Jury zaproszono grono ekspertów będących przedstawicielami wszystkich najważniejszych ośrodków muzycznych w kraju.

Inicjatywa zorganizowania Polskiego Konkursu Duetów zrodziła się w czasie obchodów 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina. Stąd też od samego początku w ramach wydarzenia istotną rolę odgrywa promocja muzyki polskiej. W repertuarze dotychczasowych edycji, w kategorii duetów wokalnych obowiązkowe było wykonanie pieśni rodzimego twórcy, w każdym roku innego – m.in. F. Chopina, S. Moniuszki, L. Różyckiego, F. Nowowiejskiego, B. Żeleńskiego, J. Galla, Z. Noskowskiego. W tym roku, jedną z obowiązkowych pozycji repertuarowych będzie liryka wokalna Mieczysława Wajnberga.

W ramach wydarzenia odbędą się również kursy mistrzowskie dla uczestników, które w tym roku poprowadzi Tobias Koch. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem MKiDN, Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Prezydenta Miasta Wrocław.

Patronat medialny nad Konkursem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Więcej o projekcie: https://amuz.wroc.pl/viii-polski-konkurs-duetow-7112/?date=2022-03-25