Polmic - FB

nasze patronaty

Wrocław | Tens / The Vessel

NFMPatronat medialny nad sezonem koncertowym 2021 / 2022 Narodowego Forum Muzyki sprawuje Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Piękno ludzkiego ciała w ruchu, wyjątkowa choreografia, perfekcyjna synchronizacja, mistrzostwo techniki tańca i sugestywna muzyka gwarantują niezapomniane wrażenia w trakcie spektakli! Kolejne spotkanie z Polską Sceną Tańca w Narodowym Forum Muzyki odbędzie się 24 kwietnia 2022: o godz. 19.00 zaprezentowane zostaną spektakle Tens w choreografii Marty Wołowiec z muzyką Wojciecha Kiwera oraz The Vessel w choreografii Karoliny Kraczkowskiej z muzyką Lubomira Grzelaka.

Tens (z j. ang. transcutaneous electrical nerve stimulation) to metoda przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów stosowana w terapii przeciwbólowej, wykorzystująca impulsy elektryczne o niskiej amplitudzie. Umieszczenie elektrod na skórze sprawia, że prąd przepływa do nerwów obwodowych i pobudza je w dwojaki sposób: blokując impuls nerwowy niosący informację o bólu do mózgu oraz inicjując powstawanie substancji przeciwbólowych – beta-endorfin. Spektakl Tens eksploruje temat ciała jako generatora energii. Artystka poszukuje organiczności wynikającej z przepływu odczuć fizycznych, wibracji, podążania za głosem intuicji oraz zestrajania ciała i umysłu. Daje sobie czas na rozwój. Daje czas również widzom na zestrojenie ich własnych ciał z ciałem performerki.

Spektakl The Vessel odzwierciedla ideę archetypowego „naczynia” według Junga, który w taki sposób definiuje sposób postrzegania własnej ucieleśnionej tożsamości i stosunku do świata.

Organizatorem Polskiej Sieci Tańca jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej: https://www.nfm.wroclaw.pl/component/nfmcalendar/event/9071