Polmic - FB

nasze patronaty

Białystok | III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna „Muzyka chóralna – dokonania, perspektywy. Muzyka chóralna XX i XXI wieku”

POLMIC

Patronat medialny nad Konferencją objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

W dniu 28 kwietnia 2022 roku Katedra Chóralistyki i Edukacji Artystycznej Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Filii w Białymstoku organizuje III Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Artystyczną „Muzyka chóralna – dokonania, perspektywy. Muzyka chóralna XX i XXI wieku”.

W murach białostockiej Filii UMFC grono wybitnych chórmistrzów i kompozytorów podejmie dyskusję na temat szczególnych aspektów współczesnej muzyki chóralnej. Zaproszenie przyjęli prelegenci z Poznania, Bydgoszczy, Katowic, Łodzi, Warszawy i Białegostoku. Temat konferencji skupia przede wszystkim wartości poznawcze aktualnych trendów w muzyce chóralnej, zamierzenia kompozytorskie i konfrontuje je z praktyką w zespole chóralnym, a także własne badania w obszarze współczesnej muzyki chóralnej.

Całość zwieńczy koncert pt. „Akademia Chóralna w hołdzie Janowi Pawłowi II” w kościele pw. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku. Na scenie zabrzmi 25 chórów regionu podlaskiego i warmińsko-mazurskiego projektu „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska” pod dyrekcją Anny Olszewskiej. W programie usłyszymy prawykonanie cyklu utworów skomponowanych przez Ernesta Kamila Sienkiewicza do słów Michała Wojnarowskiego Otwórzmy drzwi.