Polmic - FB

official patronage

Warszawskie Spotkania Muzyczne 2011

Warszawskie Spotkania Muzyczne 2011

Jubileuszowe XXV Warszawskie Spotkania Muzyczne – festiwal muzyki dawnej i nowej – odbędzie się w 2011 roku w dniach 7-15 maja. Jego twórcą i dyrektorem jest kompozytor Władysław Słowiński, a organizatorem - Oddział Warszawski Związku Kompozytorów Polskich, korzystający ze współpracy organizacyjnej 2 Programu Polskiego Radia S.A. i Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki. Zgodnie z formułą programową zawartą w podtytule tego jednego z najważniejszych festiwali muzycznych odbywających się w Warszawie, prezentuje on ważne dzieła muzyki dawnej oraz promuje najnowsze dzieła kompozytorów współczesnych, tworzone w dużej części dla Festiwalu. Od 2011 roku organizatorzy włączyli do jego programu koncerty jazzowe.

Podczas festiwalu przedstawione zostaną ważne dzieła muzyki współczesnej, w tym również skomponowane na zamówienie organizatorów. Przypomniane zostaną rzadko lub wcale nie wykonywane utwory kompozytorów emigracyjnych: Antoniego Szałowskiego, Jerzego Fitelberga, Michała Spisaka i Tadeusza Kasserna. Będzie również promowana muzyka najmłodszego pokolenia twórców. W programie Festiwalu znajdzie się także koncert jednego z czołowych niemieckich zespołów jazzowych – Thärichens Tentett, zorganizowany we współpracy z Instytutem Goethego i wpisany do obchodów 20-lecia podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami, jakie odbędą się w maju 2011. Zespół wystąpi w Polsce i Warszawie po raz pierwszy.
Wśród wykonawców koncertów znajdą się również m.in.: znakomity wrocławski zespół muzyki dawnej Ars Cantus, Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej, Orkiestra Kameralna „Wratislavia”, wielce zasłużony w promowaniu muzyki polskiej różnych epok w kraju i za granicą Kwartet Wilanów oraz wybitni kameraliści i soliści polscy, jak skrzypek Krzysztof Bąkowski, koncertmistrz orkiestry Filharmonii Narodowej, a także niezwykle utalentowani muzycy najmłodszego pokolenia, w tym pianistka Magdalena Lisak, laureatka VI miejsca w XIII Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w 1995 roku oraz flecista Łukasz Długosz, laureat Konkursu Młodych Wykonawców Muzyki XX i XXI wieku, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej. Gwiazdą jednego z koncertów będzie również niezwykle popularny aktor Artur Barciś.

Koncerty odbędą się w Zamku Królewskim i Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego.

Koncerty festiwalowe będą transmitowane lub retransmitowane przez Polskie Radio, a niektóre z nich także i przez rozgłośnie zagraniczne w ramach współpracy EBU.

Patronat medialny nad Festiwalem objęło m.in. Polskie Centrum Informacji Muzycznej

ZOBACZ: program Festiwalu