Polmic - FB

aktualności

Systemowe wsparcie dla artystów ukraińskich

polmicNarodowy Instytut Muzyki i Tańca uruchamia Program wspieraMY Ukrainę skierowany do artystów, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 oraz rodzimych instytucji kultury, które są otwarte na nawiązanie z nimi współpracy. Program potrwa do końca 2022 roku.

„Narodowy Instytut Muzyki i Tańca od lat wspiera rozwój zawodowy artystów na różnych polach. Kultura przywołuje piękno i harmonię w naszym życiu – których potrzebujemy szczególnie teraz, gdy otaczający nas świat staje na granicy dotychczasowych wartości” – mówi Katarzyna Meissner, dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. – „W tej szczególnej sytuacji nie zapominamy także o artystach, którzy znaleźli azyl na terenie Polski. Chcemy pomóc im odnaleźć spokój i perspektywę na dalsze życie, także zawodowe. Bardzo dziękuję Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wsparcie tego Programu – jestem przekonana, że będzie to skuteczne i systemowe wsparcie naszych koleżanek i kolegów z Ukrainy”.

Pomoc realizowana będzie w formie:

  • rezydencji – poprzez zapewnienie warunków pobytowych
  • stypendium twórczego – poprzez przekazywanie pomocy finansowej
  • pobytu twórczego – poprzez zapewnienie warunków pobytowych oraz przekazywanie pomocy finansowej.

Wsparcie będzie mógł uzyskać wyłącznie pełnoletni obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku, prowadzący lub zamierzający prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność artystyczną, naukową, dydaktyczną lub badawczą z dziedziny sztuki, podejmować rozwój zawodowy lub artystyczny. Wsparcie zapewniać będą mogły wyłącznie uprawnione Instytucje, z którymi Organizator (czyli Narodowy Instytut Muzyki i Tańca) zawrze odpowiednie Porozumienie.

Do udziału w Programie mogą się zgłaszać następujące Instytucje:

  • państwowe lub samorządowe instytucje kultury w rozumieniu przepisów ustawy z 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.),
  • organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.),
  • uczelnie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).

Kryteria udzielania oraz wysokość wsparcia określa Regulamin, a jego formę proponuje Instytucja, która zaprasza artystę.

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca zachęca instytucje kultury do zgłaszania do udziału w programie artystów ukraińskich, z którymi już współpracują, ale także do skorzystania z prowadzonej przez NIMiT bazy artystów z Ukrainy. Aby uzyskać do niej dostęp należy wypełnić następujący formularz: https://forms.gle/pKdUeUG2R6sx5tQG9 

Materiały prasowe organizatorów

Więcej informacji na stronie https://nimit.pl/aktualnosci/wspieramy-ukraine-systemowe-wsparcie-dla-artystow-ukrainskich/