Polmic - FB

nasze patronaty

Częstochowa | Trzy muzyczne oblicza wiary – sakralna muzyka nurtów chrześcijaństwa

polmicPatronat medialny nad projektem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

„Trzy muzyczne oblicza wiary” to częstochowskie koncerty muzyki sakralnej w dniach 29 września – 2 października 2022 w trzech odsłonach: katolickiej, cerkiewnej oraz protestanckiej. W każdym odłamie chrześcijaństwa śpiew chóralny jest niezwykle ważnym elementem obrzędów modlitwy, jednak wyraźnie zarysowane są różnice. Projekt Instytutu Rozwoju Sztuki to przede wszystkim artystyczny wyraz tych różnic i pochwała ekumenizmu.

W projekcie “Trzy muzyczne oblicza wiary – sakralna muzyka nurtów chrześcijaństwa” Instytut Rozwoju Sztuki zwraca uwagę przede wszystkim na wielki dorobek polskich kompozytorów z zakresu muzyki sakralnej – wielcy twórcy często nie ograniczali się do tworzenia muzyki zgodnej z jednym z odłamów chrześcijaństwa, sięgając po tradycje wielu.

Każdy z trzech koncertów Chóru Collegium Cantorum pod dyrekcją Janusza Siadlaka zrealizowany zostanie w innej świątyni: w Bazylice Jasnogórskiej, w Kościele ewangelicko-augsburskim i Cerkwi Matki Boskiej Częstochowskiej. Trzy piękne zabytki, w których zabrzmi muzyka sakralna od Mikołaja Zieleńskiego, przez Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Moniuszkę, aż po Góreckiego, Łukaszewskiego i Pendereckiego.

Interesującym jest fakt połączenia dwóch koncertów – w Cerkwi i Kościele Ewangelickim w niejako jedno wydarzenie. Koncerty realizowane jeden po drugim połączony będzie z przejściem publiczności i artystów między Świątyniami.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Więcej: https://www.instytutsztuki.com/