Polmic - FB

aktualności

Ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego - apel środowisk kreatywnych

POLMICStowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków w ramach akcji „Artysta zawodowy” propaguje podpisywanie poparcia dla Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Jest to ustawa współtworzona i akceptowana przez szerokie środowisko artystów (plastyków, aktorów, reżyserów, tancerzy, muzyków i in.). 5 maja MKiDN skierowało projekt Ustawy do konsultacji międzyresortowych i publicznych.

Celem Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego jest poprawienie sytuacji bytowej artystów w Polsce, m.in. przez ułatwienie im korzystania z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Powstanie projektu ustawy to efekt wieloletnich starań organizacji reprezentujących twórców kultury ze wszystkich dziedzin, które były konsekwencją debaty zainicjowanej w 2017 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury (OKK).

Systemowe zmiany mają zapewnić tysiącom artystów zawodowych m.in. znacznie łatwiejszy dostęp do programu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Koszty projektowanych rozwiązań nie obciążą podatnika, ponieważ będą finansowane z wpływów z opłaty reprograficznej i opłaty od czystych nośników (tzw. rekompensaty na rzecz uczciwej kultury) uiszczanej przez producentów i importerów sprzętu elektronicznego.

Link do składania podpisów: https://artystazawodowy.pl/poprzyj-ustawe