Polmic - FB

aktualności

Koryfeusz Muzyki Polskiej 2022 — zgłoś kandydaturę!

POLMICRozpoczyna się dwunasta edycja nagrody polskiego środowiska muzycznego Koryfeusz Muzyki Polskiej, której organizatorem jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Do 10 października 2022 roku za pośrednictwem strony www.koryfeusz.org.pl można przesyłać kandydatury do nagrody w kategoriach: Osobowość Roku, Wydarzenie Roku oraz Nagroda Honorowa, a także w kategorii Odkrycie Roku dla debiutujących artystów. Zgłoszeń mogą dokonywać osoby związane z polskim życiem muzycznym.

Koryfeusz Muzyki Polskiej jest przyznawany twórcom, artystom wykonawcom, muzykologom, krytykom, dziennikarzom, humanistom, badaczom, animatorom, popularyzatorom i menedżerom kultury, grupom artystów, a także instytucjom, wydarzeniom artystycznym oraz różnorodnym projektom twórczym, animacyjnym i edukacyjnym. Nagroda przyznawana jest za dokonania w minionym sezonie artystycznym, z wyłączeniem Nagrody Honorowej wręczanej za całokształt działalności.

Nagrodę w kategorii Odkrycie Roku przyznaje się na podstawie otwartego głosowania publiczności, które odbędzie się między 17 a 21 października również na stronie www.koryfeusz.org.pl .

Wyboru laureatów w kategoriach Osobowość Roku, Wydarzenie Roku i Nagroda Honorowa podczas tajnego głosowania dokonuje Kolegium Elektorów. W jego skład wchodzą rektorzy akademii muzycznych, uniwersytetów, dyrektorzy instytutów muzykologii i instytutów muzyki, dziennikarze z mediów zajmujących się muzyką, przedstawiciele związków i organizacji branżowych, a także wszyscy laureaci dotychczas nagrodzeni we wszystkich kategoriach.

Ogłoszenie laureatów nastąpi podczas uroczystej gali w listopadzie 2022. Laureaci otrzymają statuetki autorstwa profesora Adama Myjaka.

OProjekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Regulamin oraz wszelkie szczegóły dotyczące nagrody dostępne są na stronie www.koryfeusz.org.pl 

Informacja prasowa organizatorów