Polmic - FB


notices

Wiślica / Kielce | Premiere of "Orare-Torium" by Jakub Sarwas

Jakub Sarwas

The premiere of Jakub Sarvas' Orare-Torium will take place at the Collegiate Basilica of the Birth of the Blessed Virgin Mary in Wiślica on July 5, 2018, as part of the 24th Krystyna Jamroz International Music Festival in Busko-Zdrój. The next day, the work will be performed at the Kielce Philharmonic.

The inspiration for he work – as the composer notes – was the original meaning of the word oratory, as well as the echoes of events from the tenth century on the land of the Slavs. The work intended for choir, soloists, live electronics and orchestra refers to the primary aspirations of human spirituality and religiosity.

The programme of the concert on July 6 at the Kielce Philharmonic will also include works by W. A. Mozart: Motet Exsultate jubilate KV 165, Ave verum corpus K. 618, and Sancta Maria, mater Dei KV 273. Symphony Orchestra of the Świętokrzyska Philharmonic and Fermata Chamber Choir will be led by Jacek Rogala. Gabriela Gołaczewska will perform as soloist.

The premiere of the work by Jakub Serwas is co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage as part of the "Composition Commissions" programme implemented by the Institute of Music and Dance.

More information at: http://filharmonia.kielce.com.pl/

Results of the 59th Tadeusz Baird Young Composers Competition

ZKP

The final concert of the 59th Tadeusz Baird Young Composers' Competition was held on June 14, 2018 at 6.00 pm at the Warsaw headquarters of the Polish Music Publishing House.

The Competition Jury consisting of: Marta Ptaszyńska (chairman), Ignacy Zalewski (secretary), Sławomir Kaczorowski, Leszek Lorent and Sławomir Zamuszko, after listening to the works qualified for the second stage, namely: Sonata per viola e batteria (emblem That. Rhythm.man), Fraszki durbaszki (emblem of Frapuccino), Landscape Out of Time (emblem of RIFF66TOY4JPY), From the cycle "Study in scarlet – Serpentinato" (emblem Klapancjusz) has decided as follows:

• The Main Prize – Tadeusz Baird Award – in the amount of $2,500 goes to the piece From the cycle "Study in scarlet – Serpentinato" for viola and percussion with a wandering waterphone;

• The distinction goes to Sonata per viola e batteria.

After opening the envelopes, it turned out that the authors of the awarded works are: Kamil Kruk – Serpentinato and Filip Sporniak – Sonata.

The awards ceremony will take place in September during this year's "Warsaw Autumn" festival.

Congratulations to the winners!

Wrocław | 31st Musica Polonica Nova. #network

mpnThe 31st edition of Musica Polonica Nova Festival will take place on 20-18 April 2018 at the National Forum of Music and will reflect on how the Internet affects arts and social behaviours. The event is coorganized by Polish Composer's Union.

The #network motto denotes not only the Internet, but also the network structure of the programme, in which individual threads can intertwine during various events. The festival is addressed above all to young listeners (in their 20s, 30s and 40s) for whom the network has become a natural space of living. The music presented during MPN is not encapsulated in the connoisseur bubble, but interacts with the surrounding reality. The post-Internet trend will be strongly present during the festival, commenting upon the network’s influence on our daily lives.

The Spółdzielnia Muzyczna (Music Cooperative) project breaks a taboo, bringing up the issue of the role of money in arts. The #online concert will open the festival to audiences all over the world through live streaming, whereas #offline will provide a retreat from the hustle and bustle of the big city. Given the Internet creations based on all sorts of re-mixing, mash-ups and covers, the festival will clash and transform a symphony orchestra with an improvising musician, classic opera with multimedia, traditional music with experimental music, thus redefining whatever a concert experience means.

Detailed programme at: www.nfm.wroclaw.pl

Archiwum Henryka Mikołaja Góreckiego przekazane Bibliotece Narodowej

g1 lutego 2018 roku o godz. 13.00 w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie (pl. Krasińskich 3/5) odbędzie się uroczyste przekazanie archiwum Henryka Mikołaja Góreckiego i konferencja prasowa z udziałem prof. Piotra Glińskiego, wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz dr. Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną najcenniejsze obiekty z przekazanego archiwum.

Dzięki pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa kupiła do swoich zbiorów rękopisy Henryka Mikołaja Góreckiego, jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów ostatniego stulecia. Spadkobiercy kompozytora, wdowa, córka i syn, przekazali niemal komplet jego opusowanych utworów muzycznych (op. 1–85, bez 78 i 80).

Poszczególne rękopisy nutowe zostały starannie uporządkowane już przez samego kompozytora. W oddzielnie opisanych teczkach znalazły się zarówno czystopiśmienne autografy, jak i wersje robocze, egzemplarze z poprawkami, szkice czy nawet – jak w wypadku Kwartetów – notatki i zapiski dokumentujące proces twórczy. Warto odnotować, że jedna z kompozycji, zatytułowana Susan (napisana na chór mieszany a cappella), to utwór dotychczas nieznany i niepublikowany, a oznaczony przez Góreckiego jako op. 84. Obok twórczości opusowanej w spuściźnie kompozytora zachowały się także rękopisy dzieł nienumerowanych, z Trzema utworami w dawnym stylu (1963) na czele.

Szczególnie cennym materiałem, poszerzającym wiedzę o niektórych utworach, jest pięć zeszytów, zawierających fragmenty nutowe, diagramy i opisy. Górecki objaśnia w nich idee muzyczne wybranych dzieł, skomponowanych pod koniec lat 50. i w latach 60.

Zbiór rękopisów muzycznych został uzupełniony przez obszerny fragment korespondencji Góreckiego, zawierający ponad 100 listów od różnych nadawców, głównie kompozytorów, muzyków i dyrygentów. Wymienić tu należy nazwiska takich osób, jak Witold Lutosławski, Michał Spisak, Tadeusz Baird, Włodzimierz Kotoński, Luigi Nono czy Yehudi Menuhin. Wśród listów jest także ten, zgoła najważniejszy dla kompozytora, napisany w roku 1977 przez kardynała Karola Wojtyłę, który zapoczątkował powstanie dzieła Beatus vir op. 38. Jest to jedna z najcenniejszych spuścizn muzycznych w Polsce.

W Bibliotece Narodowej znajduje się największy na świecie zbiór rękopisów Fryderyka Chopina, przechowywane są tu także rękopisy muzyczne Stanisława Moniuszki, Karola Szymanowskiego, Grażyny Bacewicz i wielu innych. Zbiory muzyczne BN –rękopiśmienne i drukowane – liczą prawie 150 tysięcy jednostek.