Polmic - FB


notices

Przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa: wiolonczela, skrzypce, klarnet”

POSIPolska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia. Termin nadsyłania zgłoszeń na stanowisko „Wiolonczela tutti” upływa 11 czerwca, „Skrzypce tutti” – 18 czerwca, „Klarnet” – 18 czerwca 2021 roku.

Przesłuchania odbędą się w Studiu S-3 Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego (ul. Modzelewskiego 59, Warszawa).

Terminy przesłuchań: wiolonczela tutti – 21 czerwca, skrzypce tutti – 28 czerwca, klarnet – 29 czerwca 2021 roku.

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować: 

  • umowę o pracę;
  • atrakcyjne wynagrodzenie;
  • pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów;
  • szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze.

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową: https://bit.ly/2lSyTLU 

Do zgłoszenia należy dołączyć: życiorys w języku polskim i podpisane oświadczenie, które można pobrać na stronie orkiestry.

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie, najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Szczegóły: https://sinfoniaiuventus.pl/wiolonczela-tutti-skrzypce-tutti-klarnet-termin-przesluchan-21-28-29-czerwca-2021/ 

„Scena Muzyki Polskiej” – nabór wniosków do III edycji

IMiTNarodowy Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Filharmonią Narodową w Warszawie ogłasza nabór do trzeciej edycji programu artystycznego „Scena Muzyki Polskiej”. Wyłonione w trybie konkursowym programy z muzyką polską będą prezentowane w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej, a także w innych instytucjach koncertowych w Polsce w sezonie 2021 / 2022. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 15 czerwca 2021 roku.

Kolejna edycja programu ma w założeniu promocję polskich artystów i polskiej twórczości kompozytorskiej, szczególnie mniej obecnej w praktyce koncertowej. Zamiarem twórców programu jest zainspirowanie muzyków do przygotowywania programów koncertów muzyki polskiej, jak również zainteresowanie publiczności polską twórczością kompozytorską, szczególnie mniej znanymi utworami. Budżet edycji programu w sezonie 2021/2022 wynosi 240 tysięcy złotych.

Wnioski należy przysyłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  w terminie do 15 czerwca 2021 włącznie (do godz. 24.00) z imieniem i nazwiskiem solisty lub nazwą zespołu w tytule wiadomości, wyłącznie w wersji elektronicznej w postaci pliku edytowalnego, np. w formacie doc lub docx, wraz z załącznikiem CV artysty lub zespołu, podając jednocześnie link do miejsca, w którym zamieszczono wymagany materiał audio-video. Oprócz tego należy przesłać zeskanowany formularz wypełnionego i podpisanego odręcznie wniosku w formacie pdf.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję upływa w dniu 8 lipca 2021 roku. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych przez komisję zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu, a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

Wzór formularza aplikacyjnego jest dostępny na stronie NIMiT: www.imit.org.pl 

„Dyrygent – rezydent” (sezon 2021/2022) – ruszył nabór wniosków

IMiTNarodowy Instytut Muzyki i Tańca rozpoczyna nabór wniosków do kolejnej edycji programu artystycznego „Dyrygent – rezydent” na sezon 2021/2022. Jego cel to przede wszystkim promocja młodych polskich dyrygentów oraz wzrost liczby wykonań muzyki polskiej. Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu na sezon 2021/2022 upływa w dniu 15 czerwca 2021 roku.

Program „Dyrygent – rezydent” ma ułatwić start młodym artystom na drodze dyrygentury, stwarzając im możliwość współpracy i bezpośredniego kontaktu z zawodowym zespołem orkiestrowym lub operowym. Jednocześnie, twórcy programu chcieliby zachęcić polskie instytucje koncertowe – orkiestry, filharmonie oraz teatry operowe i muzyczne – do podejmowania współpracy z młodymi dyrygentami. Budżet edycji programu w sezonie 2021/2022 wynosi 180 tysięcy złotych.

Zeskanowany wniosek, podpisany przez osobę upoważnioną, powinien być przysłany wraz z załącznikami a) i b) w terminie do 15 czerwca włącznie na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. W tym samym terminie na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  należy przesłać transferem internetowym, np. WeTransfer (plik formatu MP4 lub AVI) nagranie audio-video, o którym mowa w punkcie 24 c regulaminu lub link do tego nagrania zamieszczonego w serwisie umożliwiającym odtworzenie materiału bez konieczności rejestracji i podawania hasła (np. YouTube).

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa w dniu 31 czerwca 2021 roku. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych przez komisję zostanie ogłoszona na stronie internetowej Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

Wzory formularzy aplikacyjnych i regulamin dostępne są na stronie internetowej Instytutu: www.imit.org.pl 

Letnia Akademia 2021 „In medias res – przyjrzyjmy się temu dokładnie!“

Letnia Akademia„Lanterna futuri” i projekt edukacyjny Festiwalu Górnołużyckiego Związku Sześciu Miast „Kommen und Gehen” organizują specjalną edycję „Letniej Akademii”, poświęconą muzyce i teatrowi, która odbędzie się w dniach 25 lipca – 8 sierpnia 2021 w Großhennersdorf.

„Czy awatary będą śpiewać nasze piosenki w przyszłości? Czy roboty będą grać w teatrze? Czy Internet to „nowy” kosmos? Co to ma wspólnego z Golemem?” – na te pytania chcą znaleźć odpowiedź organizatorzy przedsięwzięcia. Golem to nazwa postaci z żydowskiej literatury i mistycyzmu, nieme stworzenie z gliny, często o ogromnych rozmiarach i sile, zdolne do wykonywania rozkazów. Uosabia jednocześnie ludzką lekkomyślność, arogancję i twórczą zarozumiałość, jak żadna inna postać w historii ludzkości. Żydowska legenda Golem z XVI wieku to synonim sztucznej inteligencji i klonowania. Nieprzypadkowo będzie ona jednym z wątków dyskusji poświęconej tradycjom, muzyce i mistycyzmowi żydowskiemu podczas „Letniej Akademii”: w tym roku zaplanowano obchody 1700 lat żydowskiego życia w Niemczech.

Do udziału w projekcie zostali zaproszeni polscy i niemieccy artyści: Ewa Galica (aktorka), Tadeusz Ratuszniak (reżyser), Viola Schmitzer (waltornistka), Jonas Urbat (tubista), Falk Schönfelder (pianista), Hans Narva (performer), Karine Bravo (artystka multimedialna), Friedrich Mittekill (artysta multimedialny), Nico Gubsch (artysta multimedialny). Wraz z uczestnikami będą szukać nowych połączeń między klasyką a popkulturą oraz tworzyć nową produkcję artystyczną.

Zgłoszenia udziału należy przesłać na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  w terminie do 30 maja.

Szczegółowe informacje – na stronie https://www.lanternafuturi.net/pl/letnia-akademia-2021/#more-6711 

XI Międzynarodowy Festiwal Chóralny i Orkiestrowy w Pradze

MRFW dniach 25–29 sierpnia 2021 roku w Pradze odbędzie się XI Międzynarodowy Festiwal Chóralny i Orkiestrowy.

Praga – jedna z najpiękniejszych metropolii w Europie. Uczestnictwo w festiwalu daje możliwość przeżycia niezapomnianego pobytu w Złotym Mieście nad Wełtawą w niepowtarzalnej atmosferze. Liczne zabytki takie jak słynny Praski Zamek, Katedra św. Wita, Most Karola czy Złota Uliczka to tylko kilka z wielu atrakcji turystycznych. W tym malowniczym otoczeniu artyści mogą poprzez koncerty festiwalowe wzbogacić jeszcze czarującą atmosferę tego miejsca i przeżyć ją w niezapomniany sposób.

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest wykonanie dowolnego programu (30 – 45 min.). Przebieg festiwalu oraz liczba koncertów festiwalowych są zależne od liczby i rodzaju uczestniczących chórów i orkiestr. Między próbami i koncertami pozostanie wystarczająco czasu na turystyczne przedsięwzięcia. Organizatorzy zapewniają: udział w koncercie wszystkich zespołów, udział w koncercie festiwalowym i otrzymanie dyplomu, zakwaterowanie ze śniadaniem w hotelu wybranej kategorii, wynajęcie autokaru na transfery i wycieczki w Czechach, zwiedzanie Pragi z przewodnikiem i rejs statkiem po Wełtawie.

Ostateczny termin zgłoszenia: 30 czerwca 2021 roku.

Szczegółowe informacje – na stronie: https://www.mrf-musicfestivals.com/miedzynarodowy-festiwal-choralny-i-orkiestrowy-w-pradze-czechy.phtml