Polmic - FB


ogłoszenia różne

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi

POLMICCelem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi – instytucji kultury współprowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. do dnia 31.08.2027 r. w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194).

I. Wymagania formalne wobec kandydata przystępującego do konkursu:

1) złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu w pkt. II, w terminie określonym w pkt. V,

2) wykształcenie wyższe magisterskie,

3) udokumentowany łącznie 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury lub szkołach bądź uczelniach realizujących kształcenie artystyczne,

4) złożenie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury (zwanego dalej programem działania instytucji) na okres do dnia 31.08.2027 r. (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Czytaj więcej: Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Wielkiego...

Narodowe Forum Muzyki: nabór na stanowisko Menedżer orkiestry symfonicznej „NFM Filharmonia Wrocławska”

POLMICNarodowe Forum Muzyki ogłasza nabór na wolne stanowisko Menedżer orkiestry symfonicznej „NFM Filharmonia Wrocławska”. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z dopiskiem „Menedżer” do 24 lipca 2022 roku.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Współpraca z Dyrektorem Artystycznym i Dyrekcją NFM w zakresie:
 • Przygotowanie budżetów projektów oraz ich rozliczanie;
 • Zarządzanie, koordynacja i nadzór nad pracą orkiestry, w tym nad rozliczeniem zajęć wykonanych przez muzyków w danym okresie rozliczeniowym;
 • Nadzór nad sporządzaniem miesięcznych indywidualnych planów pracy dla członków orkiestry;
 • Nadzór nad prowadzeniem ewidencji czasu pracy orkiestry stanowiącej podstawę naliczania wynagrodzenia członków orkiestry;
 • Korespondencja z artystami i agencjami, negocjacje honorariów, sporządzanie stosownych umów;
 • Dbanie o dobre relacje wewnątrz zespołu, również poprzez regularne spotkania z Rada Artystyczna oraz pozostałymi członkami NFM Filharmonii Wrocławskiej;
 • Planowanie i koordynacja działań organizacyjnych we współpracy z pozostałymi działami NFM w zakresie produckji, logistyki, wymagań technicznych, promocji, etc.;
 • Współpraca z działem edukacji i popularyzacji muzyki NFM;
 • Promowanie zespołu, również poprzez rozbudowywanie i wzmacnianie relacji z partnerami w Polsce i za granicą;
 • Pozyskiwanie środków od instytucji publicznych i podmiotów prywatnych na działalność zespołu oraz rozliczanie przyznanych dotacji;
 • Wykonywanie wszelkich dodatkowych czynności, które zapewnią poprawną realizację projektów zleconych przez przełożonego.

Ogłoszenie dostępne jest na stronie: https://bip.nfm.wroclaw.pl/nfm/praca/18449,Menedzer-orkiestry-symfonicznej-NFM-Filharmonia-Wroclawska.html 

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa: nabór na stanowisko Specjalisty ds. impresariatu

POSIPolska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. impresariatu. Wymiar etatu: 1/1. Termin dostarczenia kompletu dokumentów upływa dnia 31 maja 2022 r. o godz. 16.00.

Do przyszłych obowiązków będzie należało m.in.:

 • produkcja i koordynacja prób, koncertów, tras koncertowych, sesji nagraniowych,
 • współpraca z orkiestrami, zespołami, solistami, dyrygentami i agencjami,
 • współpraca z instytucjami zagranicznymi, w tym organizacja wymiany muzyków w ramach programu MusXchange (EFNYO),
 • tworzenie budżetów (kosztorysy, zapotrzebowania, rozeznanie rynku, wyceny usług, szacowanie kosztów) oraz ich rozliczanie,
 • pozyskiwanie środków (przygotowywanie wniosków) na dofinansowanie projektów artystycznych z innych instytucji publicznych (np. NIMIT „Zamówienia Kompozytorskie”, „Dyrygent-Rezydent”) i ich rozliczanie,
 • przygotowywanie zbiorczych sprawozdań merytorycznych oraz prowadzenie bazy danych statystycznych z zakresu działalności artystycznej instytucji,
 • przygotowywanie umów we współpracy z prawnikiem,
 • działania promocyjne w tym współpraca z grafikiem, drukarniami oraz obsługa strony internetowej instytucji oraz social mediów,
 • współpraca z Inspektorem Orkiestry oraz pracownikami administracyjnymi.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do dnia 31 maja 2022 r. do godz. 16:00 osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty (Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, Plac Defilad 1, pok. 701, 00-901 Warszawa). Oferty mogą być również składane drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Więcej: https://sinfoniaiuventus.pl/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-specjalisty-ds-impresariatu-3/ 

Przesłuchania do Chóru Filharmonii Narodowej

FNChór Filharmonii Narodowej zaprasza na przesłuchania dla artystów współpracujących z możliwością zatrudnienia etatowego (sopran, alt, tenor, bas). Termin nadsyłania zgłoszeń i nagrań w ramach I etapu upływa 29 maja 2022. Termin II etapu przesłuchań w Filharmonii Narodowej: 8-9 czerwca 2022.

Etap I to ocena nagrań. Kandydaci przesyłają nagrania wideo minimum dwóch utworów solowych, które muszą pochodzić z 2021 lub 2022 roku. Do nagrań należy dołączyć życiorys artystyczny oraz podpisany i zeskanowany dokument, zawierający niezbędne oświadczenia. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej. Na podstawie nadesłanych nagrań zostaną wyłonione osoby, które wezmą udział w II etapie przesłuchań w Filharmonii Narodowej.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu przesłuchań zaprezentują Kyrie z Requiem Maurice’a Duruflé, Kyrie z Requiem Wolfganga Amadeusa Mozarta, fragment partii zadanego utworu współczesnego (a vista) oraz fragment partii zadanego utworu (po krótkim przygotowaniu).

Nazwiska kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę w sprawie podjęcia pracy w Chórze Filharmonii Narodowej zostaną ogłoszone do 15 czerwca.

Dodatkowe informacje udzielane będą telefonicznie lub mailowo: Dariusz Golec (Inspektor Chóru Filharmonii Narodowej), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (22) 55 17 108

Szczegóły: https://filharmonia.pl/aktualnosci/przesluchania-do-choru-filharmonii-narodowej-dla-artystow-wspolpracujacych 

Przesłuchania do Orkiestry Filharmonii Zielonogórskiej: skrzypce tutti, altówka tutti, wiolonczela tutti, kontrabas tutti

POLMICFilharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda ogłasza przesłuchania na stanowiska: skrzypce (muzyk tutti), altówka (muzyk tutti), wiolonczela (muzyk tutti), kontrabas (muzyk tutti). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 maja 2022.

Przesłuchania odbędą się w Filharmonii Zielonogórskiej (Plan Powstańców Wielkopolskich 10) w dniach 6–7 czerwca 2022.

Warunkiem przystąpienia do przesłuchania jest przesłanie do dnia 29 maja 2022 pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub tradycyjną (decyduje data wpływu): CV (w języku polskim lub angielskim) uwzględniającego dotychczasową działalność, wykształcenie, osiągnięcia artystyczne i dodatkowe kwalifikacje, a także podpisane oświadczenie RODO (treść dostępna jest na stronie Filharmonii).

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoby zakwalifikowane do przesłuchania otrzymają indywidualne informacje drogą mailową lub telefoniczną nie później niż 1 czerwca 2022 r.

Przesłuchania mają formę dwuetapową. Filharmonia zapewnia akompaniatora (istnieje możliwość przyjazdu z własnym akompaniatorem). Filharmonia nie zwraca kosztów podróży ani zakwaterowania. Filharmonia zastrzega sobie również prawo zmiany terminu, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny.

Program przesłuchań:

http://filharmoniazg.pl/przesluchanie-muzykow-na-stanowisko-muzyk-tutti-skrzypce/ 

http://filharmoniazg.pl/przesluchania-muzykow-na-stanowisko-muzyk-tutti-altowka/ 

http://filharmoniazg.pl/przesluchanie-muzykow-muzyk-tutti-wiolonczela/ 

http://filharmoniazg.pl/przesluchanie-muzykow-na-stanowisko-muzyk-tutti-kontrabas/