Polmic - FB


ogłoszenia różne

Przesłuchania do najnowszej premiery Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury

Teatr KiepuryMazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury szuka kandydatek i kandydatów do wykonania ról postaci operetki Błękitny zamek Romana Czubatego o najlepszych predyspozycjach wokalnych i aktorskich, z zastrzeżeniem, że artystka-śpiewaczka lub artysta-śpiewak powinni dysponować głosem operowym z umiejętnościami musicalowymi.

Przesłuchania są jednoetapowe i odbędą się 25 marca 2021 roku o godz. 10.00 w siedzibie Mazowieckiego Teatru Muzycznego przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie. Wymagania: jedna aria operetkowa i jeden utwór musicalowy.

Aplikacje powinny zawierać: CV ze zdjęciem; program zaplanowany na przesłuchanie wraz ze skanem nut dla akompaniatora; przynajmniej jedno dowolne nagranie wideo wykonywanej przez siebie arii / piosenki / duetu nie dłuższe niż pięć minut (również amatorskie), najlepiej opublikowane w serwisie internetowym, tj. YouTube (dopuszczalny link ukryty).

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 19 marca 2021 o godz. 10.00. Zgłoszenia należy wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , z dopiskiem w temacie: „PRZESŁUCHANIA – BŁĘKITNY ZAMEK”. Kandydatki i kandydaci wybrani do udziału w przesłuchaniach spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną o tym poinformowani w poniedziałek, 22 marca, do godz. 17:00.

Regulamin przesłuchań wraz z klauzulą informacyjną i wymogami reżimu Covidowego, a także terminy koniecznej dostępności artystek i artystów w związku z próbami i spektaklami, znajduje się na stronie Mazowieckiego Teatru Muzycznego pod linkiem: https://www.mteatr.pl/pl/przesluchania-do-najnowszej-premiery-mazowieckiego-teatru-muzycznego?fbclid=IwAR3KH9dpL6wztQeyMm0sq0FgbICscPTDCrCiBNF2IO7db426oAIDUwszfus 

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Kaliskiej

ePrezydent Miasta Kalisza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu 62-800, al. Wolności 2. Oferty należy składać w terminie do 30 kwietnia 2021 (włącznie).

I. Informacje ogólne.

1. Stanowisko: dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Kaliskiej, forma zatrudnienia: pełny etat, czas określony 3-5 sezonów artystycznych.

2. Podstawowe zadania realizowane na stanowisku objętym konkursem:

1) kierowanie bieżącą działalnością Filharmonii Kaliskiej, w tym: realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów,

2) dyrygowanie orkiestrą symfoniczną Filharmonii Kaliskiej, a także jej zespołami kameralnymi, dostosowanymi do programu działalności artystycznej,

3) zarządzanie finansami i mieniem instytucji,

4) reprezentowanie instytucji na zewnątrz,

5) realizowanie zadań statutowych oraz współpraca ze środowiskami lokalnymi w zakresie kultury,

6) inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu pozyskanie funduszy na działalność Filharmonii Kaliskiej, innych niż dotacje organizatora.

Czytaj więcej: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Kaliskiej

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze

FZZarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze (pl. Powstańców Wlkp. 10, 65-075 Zielona Góra).

I. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze, może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

  1. wykształcenie wyższe magisterskie;
  2. co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym w podmiotach działających w sferze kultury;
  3. znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury;
  4. znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Filharmonii;
  5. stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska kierowniczego;
  6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  7. korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  8. obywatelstwo polskie;
  9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
Czytaj więcej: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w...

XV Teatralne Nagrody Muzyczne

TNMRusza jubileuszowa, XV edycja Teatralnych Nagród Muzycznych. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 19 marca 2021 roku.

Teatralne Nagrody Muzyczne im. Jana Kiepury to jedyny ogólnopolski konkurs tego rodzaju, w ramach którego nagradzani są artyści i twórcy związani ze środowiskiem teatralno-muzycznym. Organizowany jest od czternastu lat przez Mazowiecki Teatr Muzyczny. Konkurs ma na celu prezentację twórczości polskich teatrów muzycznych oraz polskich teatrów posiadających w repertuarze wydarzenia muzyczne i uhonorowanie najlepszych spośród zgłoszonych za wyróżniające osiągnięcia. Na werdykt każdego roku z uwagą i niecierpliwością oczekuje środowisko twórców i miłośników teatru muzycznego w Polsce.

Teatralne Nagrody Muzyczne im. Jana Kiepury przyznaje Kapituła, którą powołuje Dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego. W konkursie może wziąć udział każdy spektakl muzyczny, artysta, wykonawca i inny twórca zgłoszony przez dyrektora jednego z polskich teatrów muzycznych działających na terenie Polski. Mazowiecki Teatr Muzyczny jako organizator Konkursu rokrocznie przyjmuje ponad 150 zgłoszeń.

Każdego roku Kapituła przyznaje nagrody w kilkunastu kategoriach w postaci statuetek autorstwa Andrzeja Pągowskiego z wizerunkiem patrona Teatru, Jana Kiepury, wyróżniając m.in. najlepszych śpiewaków operowych i wokalistów musicalowych, tancerzy, choreografów, scenografów, dyrygentów, a także twórców plakatów teatralnych i reżyserów.

Szczegółowe informacje: https://www.mteatr.pl/pl/xv-teatralne-nagrody-muzyczne 

Światowe Dni Muzyki MTMW Chiny 2021

ISCMPolskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej organizuje Jury Krajowe, które wybierze sześć utworów zarekomendowanych przez Polską Sekcję MTMW na festiwal ISCM World Music Days MTMW, który tym razem odbędzie w Chinach: Szanghaju (17–20 września 2021) oraz Nanning (21–25 września 2021). Regulamin skierowany jest do wszystkich polskich kompozytorów oraz do kompozytorów – obcokrajowców mieszkających w Polsce.

Zgodnie z wytycznymi regulaminu organizatora festiwalu, zgłaszać należy kompozycje skomponowane nie wcześniej, niż w roku 2012. W tegorocznej edycji przewidziano 12 kategorii, w tym: utwory orkiestrowe, utwory na orkiestrę instrumentów chińskich, kwartet smyczkowy, utwory przeznaczone na skład kameralny od 2 do 5 oraz od 6 do 14 instrumentów, kompozycje chóralne, na fortepian solo, na perkusję i muzyka elektroniczna.

W skład Jury krajowego PTMW weszli: Anna Dorota Władyczka – przewodnicząca, Anna Ignatowicz-Glińska, Adam Porębski i Edward Sielicki. Niezależnie od decyzji Jury Krajowego PTMW, kompozytorzy, którzy nie zostaną wybrani przez Jury krajowe, mogą zgłosić jeden utwór indywidualnie, przesyłając go na adres organizatorów Festiwalu.

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej zaprasza do nadsyłania swoich zgłoszeń na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10 marca 2021 roku.

Regulamin dostępny jest na stronie https://ptmw.art.pl/