Polmic - FB


ogłoszenia

Program Reorientacji Zawodowej Muzyków

Program reoreintacjiInstytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków aplikacyjnych do Programu Reorientacji Zawodowej Muzyków na sezon 2019/2020. Termin zgłoszeń do pierwszych kursów upływa 15 listopada 2019 roku.

Program Reorientacji Zawodowej Muzyków adresowany jest do profesjonalnych muzyków, obywateli polskich i rezydentów, którzy z powodów zdrowotnych, lub innych życiowych przeszkód nie mogą uprawiać zawodu artysty, a nie uzyskali jeszcze prawa do emerytury lub renty. W szczególności dotyczy to następujących specjalności: śpiewacy – soliści i chórzyści oraz muzycy grający na instrumentach dętych. Celem programu jest umożliwienie uczestnikom rozpoczęcia (również samodzielnej) nowej działalności zarobkowej do czasu nabycia prawa do emerytury lub renty. Preferowane będzie podejmowanie aktywności zawodowej związanej z branżą muzyczną.

W pierwszej edycji Programu, przypadającej na 2019/2020 rok, osoby zainteresowane reorientacją zawodową mogą skorzystać z następujących form wsparcia: bezpłatny kurs konserwacji / strojenia fortepianów, bezpłatny kurs komputerowego pisania nut, bezpłatny kurs animatora życia muzycznego oraz stypendium na realizację indywidualnego projektu przekwalifikowania zawodowego.

Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w kursach (Programy: I, II, III) w 2019 r. upływa w dniu 15 listopada 2019 roku. Zgłoszenia nadesłane po terminie będą uwzględniane w miarę wolnych miejsc. Wnioski o stypendia na realizację indywidualnych projektów przekwalifikowania zawodowego (Program IV) przyjmowane będą do 30 listopada 2019 r., a w 2020 roku – do 28 lutego, do 31 maja oraz do 30 września – do wyczerpania środków.

Szczegółowe informacje oraz wzory formularzy aplikacyjnych są do pobrania są na stronie IMiT: http://www.imit.org.pl/programy/departament-muzyki/2918 

Przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa: trąbka

POSIPolska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowisko „Trąbka”. Termin przesłuchania: 21 października 2019 roku.

Przesłuchania odbędą się w stolicy, w Zespole Szkół im. inż. S. Wysockiego d. „Kolejówka” (ul. Szczęśliwicka 56).

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować: umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów, szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze. Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 października 2019 roku. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową: https://bit.ly/2lSyTLU 

Do zgłoszenia należy dołączyć: życiorys w języku polskim, podpisane oświadczenie (do pobrania na stronie https://sinfoniaiuventus.pl/trabka-termin-przesluchania-21-pazdziernika/ )

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Szczegółowe informacje – na stronie https://sinfoniaiuventus.pl/trabka-termin-przesluchania-21-pazdziernika/ 

Przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa: waltornia I/III

POSIPolska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowisko „Waltornia I/III”. Termin przesłuchania: 14 października 2019 roku. Przesłuchania odbędą się w stolicy, w Zespole Szkół im. inż. S. Wysockiego d. „Kolejówka” (ul. Szczęśliwicka 56).

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować: umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów, szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 9 października 2019 r. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową: https://bit.ly/2lSyTLU. Do zgłoszenia należy dołączyć: życiorys w języku polskim, podpisane oświadczenie (do pobrania na stronie https://sinfoniaiuventus.pl/waltornia-termin-przesluchania-14-pazdziernika-2019/ )

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Szczegółowe informacje – na stronie https://sinfoniaiuventus.pl/waltornia-termin-przesluchania-14-pazdziernika-2019/ 

Konkurs na dyrektora Filharmonii Bielskiej

KonkursZarząd Spółki Cavatina Holding ogłasza konkurs na dyrektora Filharmonii Bielskiej – pierwszego prywatnego obiektu tego typu w Polsce. Oferty można składać do 31 października 2019.

Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Bielskiej w Bielsku-Białej mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria merytoryczne:

  1. wykształcenie wyższe magisterskie,
  2. co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucji działającej w sferze kultury, w szczególności związanej z muzyką lub 5-letnie udokumentowane doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu, realizacji i rozliczaniu dużych projektów z dziedziny kultury związanych z muzyką,
  3. doświadczenie w efektywnym pozyskiwaniu z różnych źródeł środków finansowych dla projektów kulturalnych,
  4. umiejętności organizatorsko-menadżerskie,
  5. znajomość specyfiki pracy w instytucji kultury, preferowane w instytucji artystycznej,
  6. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury w szczególności muzycznych, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach.

Oferty wraz z załącznikami oraz adresem zwrotnym, nr telefonu oraz adresem poczty elektronicznej należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Filharmonii Bielskiej” na adres: Cavatina Holding S.A. ul. Partyzantów 51, 43-300 Bielsko-Biała w terminie do 31 października 2019. Nadesłane oferty nie będą zwracane.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji wraz z listą wymaganych dokumentów: Plik PDF

TUTTI.pl 2019 - jesienna odsłona

TUTTIOd 9 września 2019 roku Polskie Wydawnictwo Muzyczne przyjmuje wnioski do jesiennej odsłony trzeciej edycji TUTTI.pl – przedsięwzięcia wspierającego wykonawstwo muzyki polskiej, realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inicjatywa kierowana jest do orkiestr i zespołów muzycznych, szkół i akademii oraz instytucji, fundacji i stowarzyszeń zajmujących się organizowaniem koncertów, festiwali i nagrań.

Od pierwszej edycji projektu w roku 2017 do tej pory odbyło się w ramach TUTTI.pl blisko 1000 realizacji: koncertów, spektakli, nagrań i rejestracji, a sam projekt zatacza coraz szersze kręgi – koncerty z muzyką polską sygnowane znakiem TUTTI.pl odbywają się nie tylko w Polsce, ale także zagranicą.

PWM czeka na opisy realizacji zaplanowanych od 1 marca do 31 sierpnia 2020 roku. Wnioski należy składać do 7 października 2019 (decyduje data wpłynięcia do oddziału PWM w Warszawie, ul. Fredry 8). Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronach PWM z końcem października. Najwyżej ocenione propozycje otrzymają dofinansowanie na materiały wykonawcze w wysokości 70% kosztów wypożyczenia. W sumie na dofinansowanie wypożyczeń materiałów z katalogu PWM w tej odsłonie projektu przeznaczonych zostanie 150 tys. złotych.

Regulamin TUTTI.pl, poszerzony o nowości wydawnicze katalog utworów wraz z ich wyceną, aktualne formularze oraz pozostałe informacje dotyczące projektu TUTTI.pl zamieszczone są na stronie www.tutti.pwm.com.pl. Pytania i uwagi należy zgłaszać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.