Polmic - FB

aktualności

American Council for Polish Culture Award dla Marty Ptaszyńskiej

ACPCW dniach 6–8 września 2019 w Warszawie w hotelu Bristol odbywała się 71. Doroczna Konferencja Amerykańskiej Rady do Spraw Kultury Polskiej (American Council for Polish Culture – ACPC), podczas której Marta Ptaszyńska została uhonorowana nagrodą American Council for Polish Culture.

Konferencję otworzył Prezydent ACPC Thomas Payne. Podczas obrad odbyły się sesje biznesowe, wykłady i koncert duetu wiolonczelowego Wojciecha Bafeltowskiego i Mateusza Błaszczaka. Prezesi i delegaci z wielu organizacji propagujących kulturę polską w Stanach Zjednoczonych złożyli sprawozdania ze swojej działalności.

7 września odbył się uroczysty bankiet, na którym Nagrodę za Osiągnięcia w Dziedzinie Kultury otrzymała kompozytorka Marta Ptaszyńska.

Laudację przygotował dr Jarosław Golembiowski, który zaznaczył, że: „Urodzona w Warszawie profesor Marta Ptaszyńska studiowała kompozycję w Akademii Muzycznej w Warszawie i Poznaniu. Przez wiele lat Witold Lutosławski, był jej mentorem. W latach 1969–70 odbyła studia podyplomowe pod kierunkiem legendarnego pedagoga Nadii Boulanger w Paryżu oraz uczęszczała na zajęcia u kompozytora Oliviera Messiaena w Konserwatorium Paryskim i Centre Bourdan. Od 1972 r. Ptaszyńska mieszka w Stanach Zjednoczonych. W 1974 r. Uzyskała dyplom artysty w dziedzinie gry na instrumentach perkusyjnych w Cleveland Institute of Music. Od 1974 r. Ptaszyńska prowadziła zajęcia kompozycji i perkusji w Bennington College w Vermont, na University of California w Berkeley i Santa Barbara, na Indiana University w Bloomington, w College Conservatory of Music w Cincinnati oraz jako kompozytor-rezydent w Northwestern University w Evanston. W 1998 roku została profesorem muzyki i nauk humanistycznych na uniwersytecie w Chicago. Jej muzyka jest wydawana przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Polsce i Theodore Presser w Stanach Zjednoczonych. Jej utwory są nagrywane w takich wytwórniach jak CD Accord-Universal, Muza Polish Records, Olympia, Chandos, Dux, ProViva i Bayers Records. Przez wiele lat pod kierunkiem prof. Ptaszyńskiej wiodąca organizacja Contempo z siedzibą w University of Chicago prezentowała współczesne kompozycje młodych i starszych kompozytorów podczas sezonowych koncertów w Logan Center na University of Chicago. Podczas tych koncertów wielu polskich kompozytorów wystąpiło po raz pierwszy w Ameryce. Przez cztery lata współpracowałem jako pianista i akompaniator z prof. Ptaszyńską podczas corocznych koncertów / egzaminów kompozytorskich na uniwersytecie chicagowskim. Jako wykładowca wymaga prac wysokiej jakości, klarownego pisania oraz indywidualnego charakteru. […] Amerykańska Rada do Spraw Kultury Polskiej jest dumna i z zaszczytem wręcza profesor Marcie Ptaszyńskiej – światowej sławy kompozytorce – w pełni zasłużone uznanie na Polonii w formie ACPC Cultural Award”.

Toruń | Inauguracja 41. sezonu artystycznego Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej

TOSKoncert inaugurujący 41. sezon artystyczny Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, który odbędzie się 13 września 2019 roku o godz. 19.00 w Sali Koncertowej CKK Jordanki, skupiony będzie wokół niezwykle utalentowanych artystów młodego pokolenia.

Będziemy świadkami prapremiery kompozycji Macieja Bałenkowskiego, mającej oddać hołd wybitnemu skrzypkowi i kompozytorowi – Karolowi Lipińskiemu. Hommage à Lipiński Bałenkowskiego zamówione zostało specjalnie przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną na inaugurację 41. sezonu artystycznego 2019 / 2020. Rozpoczęcie koncertu tym utworem to symboliczne oddanie hołdu wybitnemu polskiemu skrzypkowi i kompozytorowi oraz zapowiedź zbliżającego się V Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Skrzypcowego im. Karola Lipińskiego, który rozpocznie się 1 października 2019. Dlatego też to właśnie grupa skrzypiec będzie grać główną rolę w tym dziele. Utwór powstał w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

W programie nie zabraknie również wirtuozowskiego I Koncertu fortepianowego b-moll op. 23 Piotra Czajkowskiego, którego partię solową wykona hiszpański pianista Leo de María. Koncert zwieńczy I Symfonia c-moll op. 68 Johannesa Brahmsa. Toruńską Orkiestrę Symfoniczną od pulpitu poprowadzi maestro Dainius Pavilionis (Litwa).

Szczegółowe informacje – na stronie: www.tos.art.pl 

Olsztyn | Inauguracja 74. sezonu artystycznego Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej

FWMPodczas inauguracji sezonu koncertowego 2019 / 2020 w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie 13 września 2019 roku o godz. 19.00 obecny będzie duch patrona 2019 roku – Stanisława Moniuszki. Zabrzmią też utwory Feliksa Nowowiejskiego i Józefa Michała Poniatowskiego.

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego wykona dzieła „ojca polskiej opery narodowej”, a także fragmenty innych dzieł operowych europejskich kompozytorów współczesnych Moniuszce, w tym jego poprzedników i następców. Usłyszymy ognisty Mazur ze Strasznego dworu oraz pochodzącą z tej samej opery arię Hanny w interpretacji sopranistki Joanny Woś. Józef Michał Poniatowski książę de Monterotondo herbu Ciołek, o trzy lata starszy od Moniuszki, był miłośnikiem muzyki, śpiewakiem, a także autorem kilku oper utrzymanych w stylu rossiniowskim, z librettami w języku włoskim bądź francuskim. Podczas koncertu wysłuchamy arii Laury z francuskiej opery Pierre de Medicis (Piotr Medyceusz) z 1860 roku, która swoje polskie prawykonanie miała zaledwie osiem lat temu.

Kolejnym polskim i zarazem warmińskim akcentem koncertu będzie Marsz pretorianów z oratorium Quo Vadis Feliksa Nowowiejskiego. Jedno z najpopularniejszych dzieł barczewskiego kompozytora doczekało się ponad dwustu wykonań zagranicznych za życia twórcy i należało do najczęściej wykonywanych dzieł oratoryjnych dwudziestolecia międzywojennego. Instrumentalnym dopełnieniem różnorodnego programu operowego będą wciąż zachwycające świeżością barw Obrazki z wystawy Modesta Musorgskiego w orkiestracji Maurice’a Ravela.

Więcej – na stronie https://filharmonia.olsztyn.pl/ 

Lublin | Uroczysta inauguracja sezonu artystycznego 2019 / 2020 w Filharmonii Lubelskiej

FLUroczyste rozpoczęcie sezonu artystycznego 2019 / 2020 13 września 2019 roku o godz. 19:00 Filharmonia Lubelska będzie świętować muzyką kompozytorów polskich: Henryka Wieniawskiego, Karola Szymanowskiego, Wojciecha Kilara oraz Mikołaja Hertla, którego suita orkiestrowa Mazurek – odcienie zostanie tego wieczoru prawykonana.

Dojrzałą twórczość Henryka Wieniawskiego reprezentuje między innymi jego II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22. Wykorzystanie szeregu oryginalnych rozwiązań kolorystycznych, artykulacyjnych, czy harmonicznych wyróżnia utwór spośród innych koncertów skrzypcowych. Trzyczęściowy układ wraz z łącznikami zbliża dzieło do formy jednorodnej i monotematycznej. Wieniawski dedykował swój Koncert „kochanemu przyjacielowi” – Pablowi Sarasatemu, skrzypkowi i kompozytorowi.

Dwa kolejne utwory w swej warstwie muzycznej nawiązują do bogactwa kultury górali podhalańskich, łącząc w sobie inspiracje muzyki ludowej z wyrazem płynącym z własnego stylu kompozytorskiego. Muzyka z baletu Harnasie Karola Szymanowskiego zawiera w sobie niemalże wszystkie typowe cechy muzyki tego regionu: charakterystyczną szorstkość brzmienia opartą o różne skale ludowej proweniencji oraz swoisty temperament rytmiczny. Krzesany Wojciecha Kilara to poemat symfoniczny odwołujący się w szczególności do tytułowego tańca – męskiego, szorstkiego, wyraźnego, bardzo szybkiego, a wręcz „mantrycznego”. Dzieła zaprezentuje Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej pod dyrekcją Wojciecha Rodka. W roli solistki wystąpi znakomita Agata Szymczewska.

Szczegóły – na http://filharmonialubelska.pl/ 

Jelenia Góra | Inauguracja 56. sezonu artystycznego 2019 / 2020 w Filharmonii Dolnośląskiej

FD13 września 2019 roku o godz. 19:00 w Filharmonii Dolnośląskiej będzie miał miejsce koncert inaugurujący 56. sezon artystyczny 2019 / 2020.

Na rok 2019 przypada 110. rocznica urodzin Grażyny Bacewicz oraz 50. rocznica jej śmierci. Uwertura na orkiestrę symfoniczną autorstwa polskiej kompozytorki rozpocznie wieczór, natomiast jego dopełnieniem będzie Symfonia fantastyczna – najsłynniejsze i najpopularniejsze ze wszystkich dzieł Hectora Berlioza, które wykona Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej pod dyrekcją Pawła Kotli.

W roku 2020 cały muzyczny świat będzie świętować 250. rocznicę urodzin Ludwiga van Beethovena. Z tego właśnie powodu podczas uroczystej Inauguracji zabrzmi jego Koncert skrzypcowy D-dur op. 61, który wśród wybitnych pozycji repertuarowych tego gatunku z pewnością jest jednym z najczęściej wykonywanych. Dodatkowych wrażeń dostarczy brzmienie skrzypiec z 1685 roku pochodzących z pracowni mistrza lutnictwa – Antonia Stradivariego. W roli solisty wystąpi wytrawny wirtuoz Janusz Wawrowski. Właśnie w jego ręce trafił pierwszy w powojennej Polsce Stradivarius. Dotychczasowy brak w Polsce tej klasy instrumentów lutniczych marginalizował polskich artystów na arenie międzynarodowej. Drogocenny instrument kupili polski mecenas sztuki Roman Ziemian i Stephan Morgenstern, CEO FutureNet. Jest to obecnie jeden z najlepiej zachowanych Stradivariusów na świecie.

Więcej – na stronie http://filharmonia.jgora.pl/ 

Nie żyje Zdzisław Szostak…

Zdzisław Szostak7 września 2019 roku w wieku 89 lat odszedł Zdzisław Szostak – kompozytor, dyrygent, pedagog Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, członek Związku Kompozytorów Polskich, człowiek wielkiego serca i talentu.

Zdzisław Szostak był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach. Pracował jako dyrygent w Filharmonii Śląskiej, Filharmonii Poznańskiej, zaś w 1967 został jej kierownikiem artystycznym. Występował podczas Koncertów Poznańskich, Festiwalu „Poznańska Wiosna Muzyczna” i Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Założył Chór Kantatowo-Oratoryjny Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego. Był także jednym z założycieli chóru przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W sezonie artystycznym 1971/1972 na zaproszenie ówczesnego dyrektora Henryka Czyża przeniósł się do Łodzi, obejmując stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych i dyrygenta Państwowej Filharmonii w Łodzi, które pełnił przez szesnaście lat do 1987 roku. W 1972 podjął pracę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi, w której wykładał do 2000 roku. W latach 1972-95 prowadził ogólnouczelnianą studencką orkiestrę symfoniczną, z którą koncertował m.in. w Niemczech i we Włoszech.

Już od czasów katowickich (od 1957) Szostak systematycznie współpracował z Wytwórnią Filmów Dokumentalnych w Warszawie i Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi. Napisał muzykę do ok. 20 filmów fabularnych oraz kilkunastu dokumentalnych i oświatowych, w tym do dwóch seriali historycznych: Królowa Bona Janusza Majewskiego i Kanclerz Ryszarda Bera. Artysta dokonał nagrań do ok. 200 filmów polskich i zagranicznych, głównie z Filharmonią Łódzką oraz WOSPR-em. Zdzisław Szostak dyrygował niemal wszystkimi orkiestrami symfonicznymi w kraju. Akompaniował znakomitym solistom światowej sławy. Otrzymał wiele nagród państwowych, w tym Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis.

Łódzcy filharmonicy dokonają oprawy artystycznej uroczystości pogrzebowych Maestro Szostaka. Pożegnanie odbędzie się 13 września o godz. 12.00 w Archikatedrze Łódzkiej, złożenie trumny do grobu nastąpi ok. 14.15 na Cmentarzu Katolickim przy ul. Ogrodowej w Łodzi.

Cześć Jego pamięci!

Zakopane | XI Międzynarodowy Festiwal „Muzyka Na Szczytach”

Muzyka na szczytach11. edycja Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka na Szczytach”, organizowanego przez Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza, potrwa w Zakopanem od 7 do 14 września 2019 roku.

Festiwal zainauguruje występ Apollon Musagète Quartett. Ten jeden z najbardziej dynamicznych, charyzmatycznych i kreatywnych zespołów międzynarodowej sceny muzycznej wykona kwartety smyczkowe Roberta Schumanna i Franza Schuberta, a także In te Domine speravi Wacława z Szamotuł. Z kolei trójmiejska grupa Les Femmes zaprezentuje autorski spektakl zatytułowany Pejzaż Polski. W ich wykonaniu w Teatrze im. S. I. Witkiewicza usłyszymy pieśni Chopina, Nowowiejskiego, Szymanowskiego oraz Karłowicza (8 września). Wątek wokalny oraz twórczość „ojca polskiej opery narodowej” znajduje szczególne miejsce w tegorocznej odsłonie przedsięwzięcia. Program projektu „Moniuszko – Cornelius” (9 września) będzie złożony z wyboru pieśni oraz utworów fortepianowych Stanisława Moniuszki, jak i utworów inspirowanych jego twórczością i kulturą polską – nowych dzieł fortepianowych i wokalnych Thomasa Corneliusa. Następnego dnia w Kinie Miejsce odbędzie się prelekcja połączona z pokazem fragmentów nagrania opery Straszny Dwór w reżyserii Davida Pountney'a, zrealizowanego w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w 2015 roku.

Podczas koncertu finałowego (14 września) w interpretacji wiolonczelisty Marcina Zdunika usłyszymy II Koncert na wiolonczelę i orkiestrę symfoniczną Pawła Mykietyna. Artyście towarzyszyć będzie Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, którą poprowadzi Jean-Luc Tingaud.

Więcej informacji: www.muzykanaszczytach.com 

Słupsk | 53. Festiwal Pianistyki Polskiej

FPPW dniach 7–13 września 2019 roku odbędzie się 53. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku, podczas którego swój kunszt zaprezentują znani polscy pianiści z kraju i mieszkający za granicą.

Festiwal organizowany jest od 1967 roku, od pierwszej edycji pod honorowym patronatem Ministra Kultury. Pomysłodawcą i pierwszym kierownikiem artystycznym słupskiego Festiwalu był prof. Andrzej Cwojdziński, który pełnił tę funkcję do 1999 roku, a od 2000 roku dyrektorem artystycznym przedsięwzięcia jest Jan Popis. Od 1974 roku głównemu nurtowi Festiwalu towarzyszy Konkurs „Estrada Młodych”, podczas którego jury wyłania laureatów – szczególnie utalentowanych młodych pianistów. Od 1975 roku przed festiwalową publicznością prezentują się uczestnicy narodowej ekipy kolejnych edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W programie wydarzenia ważne miejsce zajmuje muzyka polska. Z imprezą związane były konkursy kompozytorskie, których przedmiotem były utwory na fortepian, prawykonywane podczas Festiwalu.

W tym roku usłyszymy m. in. dzieła Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Raoula Koczalskiego, Karola Szymanowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Witolda Lutosławskiego, Grażyny Bacewicz i Pawła Mykietyna. Pięć koncertów będzie poświęconych w całości muzyce polskiej: „Estrada Młodych”, „Muzyka polska XX wieku” (10 września), „Polskie sonaty fortepianowe” (11 września), „Witkacy – obrazy w dźwięku” (12 września), „Wszystkie koncerty fortepianowe Raoula Koczalskiego” (13 września). Ponadto będzie miało miejsce światowe prawykonanie utworu Mikołaja Hertela Witkacy – autoportret na sopran, alt i kwintet fortepianowy zamówionego przez Festiwal Pianistyki Polskiej.

Szczegółowy program Festiwalu – na stronie http://www.stsk.eslupsk.pl/ 

Zakopane | Premiera płyty „Pejzaż polski”

Pejzaż polski8 września 2019 roku w ramach Festiwalu „Muzyka na szczytach” w Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem o godz. 19.00 odbędzie się premiera nowej płyty zespołu Les Femmes Pejzaż polski.

Płyta jest antologią polskiej liryki wokalnej ostatnich 150 lat. Bogaty wybór pieśni polskich kompozytorów od epoki romantyzmu po współczesność stanowi muzykę do autorskiego spektaklu zespołu, wystawianego pod tym samym tytułem. Poszczególne pieśni tworzą tu scenariusz widowiska artystycznego, opowiadającego o przeżyciach i emocjach towarzyszących kobietom na przestrzeni ostatnich dwóch wieków. Część pieśni została nagrana pierwszy raz (Stanisław Niewiadomski Amor i serce, Bohdan Riemer Zachód słońca, Stefan Kisielewski Prośba o wyspy szczęśliwe, Romuald Twardowski Wokaliza).

Pochodzący z Trójmiasta zespół Les Femmes znany jest z nowatorskiego podejścia do muzyki klasycznej. Artystki stworzyły, realizując własne potrzeby artystyczne, nową formę sceniczną – kolaż operowy. W kameralnym składzie z powodzeniem odtwarzają ambitny repertuar wielkich scen, wzmacniając efekt muzyczny grą aktorską, scenografią, pięknymi kostiumami. Utwory, które łączy spójna fabuła, pokazywane są w nowym kontekście i tworzą urzekający muzyczny kolaż, a zarazem spójną akcję sceniczną. Oprócz tego zespół wykorzystuje najnowsze możliwości techniczne: efekty wizualne i dźwiękowe oraz grafikę multimedialną.

Patronat medialny nad premierą płyty objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Więcej informacji o festiwalu – na stronie http://www.muzykanaszczytach.com/pl/