Polmic - FB

Eseje

Ostatnie posunięcia Zarządu Polskiego Radia – zmiana nadajników i częstotliwości nadawania Programu 2 i Radia BIS oraz zapowiedź zwolnienia blisko 100 pracowników artystycznych – wskazują na zamiar wycofania się polskiej radiofonii publicznej z realizacji ustawowej powinności zapewnienia powszechnego dostępu do kultury i działania na rzecz jej zachowania i rozwoju.
Zmiana częstotliwości i nadajników jest motywowana potrzebą zwiększenia zasięgu Programu 1, ukierunkowanego głównie na informację i publicystykę społeczną, który ma otrzymać nadajniki o większej mocy wraz z przypisanymi do nich częstotliwościami. Przekonanie, że krok ten spowoduje zwiększenie audytorium Programu 1, jest bardzo słabo uzasadnione – doświadczenie minionych kilkunastu lat, w czasie których budowano uzupełniającą sieć nadawania Programu 1 na falach ultrakrótkich (podstawową siecią Programu 1 są fale długie, pokrywające obszar znacznie przekraczający terytorium Polski), dowodzą, że popularność tego programu w żadnym stopniu nie jest związana z zasięgiem nadawania i nie rośnie, lecz spada wraz ze wzrostem ilości nadajników. Jednocześnie z całą pewnością można przewidywać, że osłabienie sygnału Programu 2, nadającego głównie muzykę poważną, obniży jakość odbioru, zniechęcając część jego stałych słuchaczy; część zostanie całkowicie pobawiona dostępu do programu skutkiem ograniczenia terytorialnego zasięgu nadawania, jeszcze inni – nie znajdując „swojego” programu na znanej częstotliwości, zrezygnują z odbierania tej stacji. Efektem będzie radykalne ograniczenie ilości słuchaczy programu kulturalnego w imię iluzorycznej korzyści zwiększenia audytorium programu informacyjnego.
Cele Zarządu Polskiego Radia stają się w pełni czytelne w świetle ogłoszonego planu zwolnienia blisko 100 pracowników artystycznych – oznacza to bowiem zamiar likwidacji zespołów artystycznych radiofonii publicznej, czyli Polskiej Orkiestry Radiowej w Warszawie oraz Chóru Polskiego Radia w Krakowie. Nie jest jasne, czy likwidacji ulec ma także Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus” w Poznaniu, kierowana przez Agnieszkę Duczmal. W ten sposób Polskie Radio wycofałoby się całkowicie z roli współtwórcy kultury narodowej, zlikwidowało rodzimą bazę materialną o podstawowym znaczeniu dla rozwoju współczesnej muzyki, doprowadziło do wyeliminowania z życia społecznego niekomercyjnych placówek muzycznych, służących podtrzymaniu oryginalnej twórczości i zachowaniu historycznego dorobku kulturalnego.
Skutek tych posunięć może być tylko jeden: obniżenie poziomu kulturalnego Polaków, osłabienie twórczej aktywności artystów, zepchnięcie kraju do roli kulturalnego i mentalnego zaścianka. Na taki plan nie może być zgody.