Polmic - FB

Eseje

LIST OTWARTY W SPRAWIE POLITYKI KULTURALNEJ POLSKIEGO RADIA

Poparcie można wyrazić przez wpis na stronie internetowej
www.sygnatariusze-radio.com


Niżej podpisani wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec działań Zarządu Polskiego Radia, zmierzających do rozwiązania Polskiej Orkiestry Radiowej w Warszawie i Chóru Polskiego Radia w Krakowie oraz zmiany częstotliwości, ograniczenia zasięgu i obniżenia jakości emisji Programu Drugiego Polskiego Radia.

Założona w 1945 roku Polska Orkiestra Radiowa oraz działający od 1948 roku Chór Polskiego Radia w Krakowie to zespoły o dużej tradycji, pięknym dorobku i zasługach dla polskiej kultury muzycznej. Program Drugi Polskiego Radia, obchodzący w tym roku 70-lecie istnienia, to jeden z najważniejszych instrumentów powszechnego dostępu do wysokiej kultury i kształtowania kompetencji kulturalnych ogółu obywateli. Paradoksalnie działania likwidatorskie Polskiego Radia podejmowane są w proklamowanym przez Sejm Roku Karola Szymanowskiego i Stanisława Wyspiańskiego a także równolegle z ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego programem tworzenia chórów szkolnych.

Rozwiązanie budowanych przez lata zespołów osłabi potencjał polskiej muzyki i w praktyce uniemożliwi realizację istotnej części ustawowej misji kulturalnej Polskiego Radia. Radiowe zespoły muzyczne wraz z kulturalnym programem radia publicznego pełnią specyficzną rolę – szczególnie ważną dla najnowszej twórczości i dla obecności polskiej muzyki w międzynarodowej przestrzeni kulturalnej. Posiadanie przez Radio własnych zespołów przynosi korzyści zarówno merytoryczne, wiążące się z możliwością łatwej produkcji nagrań dla potrzeb poszczególnych programów, jak i finansowe, polegające na obniżeniu kosztów pozyskiwania muzyki na potrzeby antenowe. Roli tej nie będą w stanie przejąć żadne inne placówki. Liczba polskich radiowych orkiestr symfonicznych będzie istotnie odbiegać od europejskich standardów.

Zabranie dotychczasowych częstotliwości emisji Programowi Drugiemu Polskiego Radia spowoduje zmniejszenie się jego zasięgu i pogorszenie jakości odbioru, nie przynosząc wzrostu, jak wykazują porównywalne doświadczenia ostatnich kilkunastu lat, audytorium Programu Pierwszego, który w zamierzeniu władz Polskiego Radia ma być sukcesorem częstotliwości po Dwójce. Po wypowiedzeniu przez Polskie Radio z początkiem 2007 roku dotychczasowych umów organizacjom zbiorowego zarządzania reprezentujących twórców i artystów, są to kolejne działania Polskiego Radia destruktywnie oddziałujące na kulturę rodzimą i osłabiającą ją w konfrontacji ze światową produkcją komercyjną.

Jako przyczynę powyższych zagrożeń wskazuje się brak działań właściwych osób i instytucji na rzecz rozwiązania kwestii ściągalności abonamentu radiowo-telewizyjnego. Osłabienie jakości nadawania i ograniczenie zasięgu kulturalnego Programu Drugiego ma stanowić koszt wzmocnienia nadajników informacyjno-publicystycznego Programu Pierwszego. Obie te kwestie ujawniają realizowaną hierarchię wartości, różną od programowych deklaracji i wynoszącą sferę informacji, zatem polityki, ponad świat kultury, tradycji i twórczości. Skutek tych posunięć może być tylko jeden: obniżenie poziomu kulturalnego Polaków, osłabienie twórczej aktywności artystów, zepchnięcie kraju do roli kulturalnego i mentalnego zaścianka. Na taki kierunek działań nie może być zgody. sposobu rozwiązania problemów finansowania Polskiej Orkiestry Radiowej i Chóru Polskiego Radia.

Sygnatariusze apelu zwracają się:
# do władz Polskiego Radia - o powstrzymanie się od powyższych planów i poszukiwanie o Radia;
# do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, stosownych ministerstw i dalszych instytucji rządowych, Komisji Kultury Sejmu i Senatu, partii politycznych - o pilne podjęcie prac nad ustawą regulującą ściągalność abonamentu radiowo-telewizyjnego i przeciwdziałanie osłabianiu instrumentów realizacji publicznej misji kulturowej.

prosimy o wpisy popierające na stronę
www.sygnatariusze-radio.com


wśród dotychczasowych sygnatariuszy są:
Michał BRISTIGER, Anna CZEKANOWSKA, Ludwik ERHARDT, Henryk Mikołaj GÓRECKI, Krzysztof KNITTEL (Polska Rada Muzyczna), Mieczysław KOMINEK ( Polskie Centrum Informacji Muzycznej), Jerzy KORNOWICZ (Związek Kompozytorów Polskich), Zygmunt KRAUZE , Olgierd ŁUKASZEWICZ, Maciej MAŁECKI, Krzysztof MEYER, Krzysztof PENDERECKI, Grażyna PSTROKOŃSKA-NAWRATIL, Jadwiga RAPPE (Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego), Jacek ROGALA (Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej), Krzysztof SADOWSKI (Polskie Stowarzyszenie Jazzowe), Adam SŁAWIŃSKI, Antoni WICHEREK (Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków).

Pełna lista dotychczasowych sygnatariuszy na stronie
www.sygnatariusze-radio.com


Przeczytaj także komentarz do Listu Otwartego przedstawiciela Związku Kompozytorów Polskich