Polmic - FB

Eseje

DZIĘKUJEMY ZA POPARCIE WYRAŻONE WPISEM
NA STRONĘ Z LISTEM OTWARTYM
W SPRAWIE POLITYKI KULTURALNEJ POLSKIEGO RADIA

Poparcie nadal można wyrazić przez wpis na stronie internetowej
http://www.sygnatariusze-radio.com/


Od chwili uruchomienia strony internetowej z Listem już blisko 10.000 osób dokonało na niej wpisu, wyrażając sprzeciw wobec działań Zarządu Polskiego Radia, zmierzających do rozwiązania Polskiej Orkiestry Radiowej w Warszawie i Chóru Polskiego Radia w Krakowie oraz zmiany częstotliwości, ograniczenia zasięgu i obniżenia jakości emisji Programu Drugiego Polskiego Radia.


Liczba wpisów potwierdza siłę i sens inicjatyw obywatelskich. Są również dane, by sądzić, że Państwa wsparcie udzielone Sprawie jest zauważane przez osoby w tych sprawach decydujące. Nadal jednak w kwestii zespołów radiowych nie wydarzyło się nic ostatecznie formalnie pozytywnego, w kwestii częstotliwości radiowych zaś, ograniczających zasięg oddziaływania „Dwójki” o 40%, w konsekwencji docierającej jedynie do mieszkańców większych miast, dobrych wieści brak!

Dlatego nie odpuszczajmy! Są już kolejne wystąpienie w sprawach Polskiego Radia, w tym wystosowane przez polskie stowarzyszenia. Nie pozwalajmy ograniczać naszej podmiotowości! Prosimy przesyłać list Sygnatariuszy dalej oraz wysyłać również swoje indywidualne listy do władz odpowiednich instytucji, posłów i polityków. Treść indywidualnego listu, rzecz jasna, można napisać samemu. Można też skopiować cały List Otwarty Sygnatariuszy lub jego fragment ze strony internetowej, wklejając skopiowany materiał do nowego indywidualnego listu i wysyłać go, po podaniu danych personalnych, informacji o rodzaju aktywności zawodowej i ew. miejsca zamieszkania ( z grubsza) pod stosowny adres. Byłoby dobrze zapełnić wpisami skrzynki e-mailowe adresatów. To może mieć znaczenie! Oto niektóre z właściwych adresów:Aktualna lista wszystkich dotychczasowych sygnatariuszy: postaci i organizacji kultury, słuchaczy Polskiego Radia z całej Polski i zagranicy, reprezentantów różnych zawodów, uczestników życia kulturalnego spośród wszystkich grup wiekowych, w tym uczniów, studentów i emerytów, znajduje się na stronie internetowej www.sygnatariusze-radio.com