Polmic - FB

Eseje

Warszawa, 30 marca 2007 r.


Kierownictwo Polskiego Radia razem z sygnatariuszami listu środowisk twórczych

Upowszechniony w internecie "List otwarty w sprawie polityki kulturalnej Polskiego Radia" www.sygnatariusze-radio.com, mimo, iż zawiera nieprawdziwe informacje o działalności Zarządu Polskiego Radia SA okazał się dla nas nadzwyczaj cenną inicjatywą. Dzięki tej internetowej akcji zostało udowodnione, jak ważną funkcję społeczną pełnią media publiczne, a wśród nich - wyróżniony przez podpisanych imieniem i nazwiskiem - Program 2 Polskiego Radia SA. Przyjmujemy, że jest to pośrednia odpowiedź na lansowany przez liderów Platformy Obywatelskiej, przed ostatnimi wyborami do Parlamentu, projekt likwidacji mediów publicznych.

W ubiegłym roku obejmując odpowiedzialność za Polskie Radio SA, obok własnego rozeznania, miałem w pamięci dokument przygotowany na zlecenie Ministra Kultury ("Narodowa strategia rozwoju kultury na lata 2004-2013"), w którym przedstawiony został obecny stan dostępu, czy raczej systematycznie ograniczany przez minione kilkanaście lat stan dostępu do kultury w Polsce. Dlatego za najważniejsze zadanie uznałem podjęcie przez Polskie Radio ofensywy kulturalnej.

Celem obecnego Zarządu jest poszerzenie audytorium Programu 2, którego od lat niezmiennie słucha ok. 350 tysięcy mieszkańców Polski. A ponieważ ok. 60 proc. oferty radiowej Dwójki stanowią koncerty muzyki poważnej podjęliśmy, finalizowane niebawem, starania o odkodowanie cyfrowego przekazu. Cyfrowa technika zapewnia jakość odbioru równą obecności słuchacza w sali filharmonii o najlepszej akustyce.

Ale obok Programu 2 Zarząd PR SA odpowiada również za pozostałe trzy programy ogólnokrajowe, które adresowane do różnorodnych odbiorców, też mają obowiązek wypełniać najważniejszy dla nas cel - przybliżenie odbiorców do wartości proponowanych przez wszystkie segmenty kultury narodowej i światowej.

Nie jest winą obecnego i poprzednich Zarządów Polskiego Radia SA, że do dnia dzisiejszego nie zrealizowane zostało zobowiązanie ustawowe (art. 26 ustawy o radiofonii i telewizji) o zapewnieniu możliwości odbioru czterech programów PR SA na terenie całego kraju.

Również nie jest winą kolejnych władz mediów publicznych, że od 1992 roku do dnia dzisiejszego nie wprowadzono do ustawy o radiofonii i telewizji definicji opłaty abonamentowej, wskazującej, że jest to opłata na rzecz mediów publicznych ani nie zapewniono skuteczności jej poboru.

Najpopularniejszy program radiofonii publicznej - Program 1 PR SA, jako adresowany do wszystkich odbiorców, w całości wypełnia wszystkie powinności misyjne, opisane w ustawie o rtv. Obok programów informacyjno-publicystycznych, na które zwracają autorzy listu otwartego, w tym Programie jest codziennie spektakl Teatru Polskiego Radia, są lektury Jedynki, jest poezja, jest muzyka, jest codzienna audycja "Radio dzieciom" - będąca pierwszą zachętą do codziennego obcowania z kulturą. Program ten, na falach UKF obecnie odbierany jest tylko na 1/3 terytorium kraju, mimo tego ograniczenia ma ok. 5 milionów słuchaczy. Przy braku nowych częstotliwości, chcąc dotrzeć z ofertą kulturalna radiowej Jedynki do wszystkich mieszkańców kraju Zarząd musiał dokonać rekonfiguracji zasobów częstotliwości, jakimi Polskie Radio dysponuje.

Wedle obecnych projektów, w wyniku zamiany częstotliwości, możliwość odbioru Programu 2 w niektórych rejonach Polski wręcz się polepszy. Niestety ok. 10 procent słuchaczy zostanie pozbawionych dostępu do tego programu poprzez UKF - pozostanie im możliwość odbioru poprzez łącze kablowe (które dostarcza nie tylko programy telewizyjne, ale i programy Polskiego Radia SA nieodpłatnie udostępniane wszystkim operatorom) i przez indywidualne anteny satelitarne.

Pomijamy więc nieprawdziwe informacje zawarte w "Liście otwartym" (Zarząd nie miał zamiaru likwidowania Polskiej Orkiestry Radiowej, a podjął starania by temu zespołowi, jak i krakowskiemu Chórowi i poznańskiej Orkiestrze Kameralnej "Amadeus", zapewnić właściwe warunki rozwoju). Traktując sygnatariuszy tego listu, jako naszych sojuszników w trosce o rozwój i obecność w każdym polskim domu oferty kulturalnej, dołączamy do ich grona. Dlatego w imieniu Zarządu Polskiego Radia SA składam mój podpis i do grona sygnatariuszy dołącza się dyrektor Programu 2 - Krzysztof Zaleski. Razem zdziałamy więcej.

Z poważaniem
Krzysztof Czabański, prezes Zarządu PRSA

Oryginał listu dostępny jest na stronie internetowej: www.prsa.com.pl/kultura3.asp