Polmic - FB

zespół (A)

{ A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T V W Z

Ars Cantus


ul. Bernardyńska 5

50-118 Wrocław

tel. (+48 71) 344 38 41

fax

tel./fax

e-mail: zespol@arscantus.art.pl

www: www.arscantus.art.pl


  • Tomasz Dobrzański - kierownictwo artystyczne, flety, szałamaje, mandora
  • Monika Wieczorkowska, Maciej Gocman, Piotr Karpeta - śpiew

Zespół Ars Cantus powstał w roku 2000 jako grupa wokalna związana z Wrocławskimi Kameralistami, pracująca pod kierownictwem artystycznym Tomasza Dobrzańskiego.

Ars Cantus wykonuje muzykę dawnych epok od średniowiecza (m. in. pieśni średniowieczne z rękopisu Carmina Burana, dramaty liturgiczne Ludi Sancti Nicolai) do wczesnego baroku („Salomone Rossi – muzyka dworu i synagogi”). Istotną część repertuaru Ars Cantus stanowią muzyczne zabytki Dolnego Śląska sięgające XIV wieku, często prezentowane słuchaczom po raz pierwszy od stuleci (Uczta na Ratuszu – utwory z wrocławskich i śląskich druków muzycznych z wieków XVI i XVII, Serena mente jubilo – utwory z XIV i XV-wiecznych rękopisów z Wrocławia, Żagania i Zielonej Góry).

Zespół Ars Cantus wystąpił na Festiwalu Flandryjskim w Alden Biesen w Belgii, na koncertach Międzynarodowej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie, na Festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu, Festiwalu Flandryjskim "Laus polyphoniae" w Antwerpii, Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie, na festiwalach Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie i w Krakowie, festiwalu Musica Memorabilis w Poznaniu, Międzynarodowym Festiwalu "Wratislavia Cantans", Międzynarodowym Festiwalu "Maj z Muzyką Dawną", "Forum Musicum" we Wrocławiu, na Festival delle Nazioni  we Włoszech, Festiwalu Tańców Dworskich w Krakowie, a także na koncertach w Niemczech, Czechach, na Słowacji, w Austrii i na Sycylii. W grudniu 2004 roku koncert zespołu był transmitowany ze studia S-1 do krajów Europejskiej Unii Radiowej.

W roku 2001 na XI Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie za wykonanie średniowiecznych pieśni ze zbioru Carmina Burana zespół Ars Cantus został uhonorowany nagrodą im. Zofii Rayzacherowej za „największą indywidualność artystyczną w dziedzinie muzyki dawnej”.

W lutym 2003 roku ukazała się wydana przez CD Accord płyta Musica Rediviva z wrocławskich druków muzycznych XVI i XVII wieku, która otrzymała entuzjastyczne recenzje i uhonorowana została Wrocławską Nagrodą Muzyczną roku 2003. W roku 2005 ukazała się nagrana dla wytwórni DUX płyta Musica Figurata we Wrocławiu i na Śląsku w wiekach XIV i XV. Otrzymała ona pięciogwiazdkową recenzję w magazynie „Goldberg”. W roku 2006 w serii „Perły muzyki polskiej” wydawnictwa Bearton ukazała się płyta SACD Musica Divina z rękopisu biblioteki Krasińskich z utworami Mikołaja z Radomia, Mikołaj z Ostroroga, Johannesa Ciconii i Etienne Grossina.