Polmic - FB

filharmonia (F)

F N O P W

Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie


ul. Piastowska 2

75-400 Koszalin

tel. (+48 94) 342 20 22

e-mail: sekretariat@filharmoniakoszalinska.pl

www: www.filharmoniakoszalinska.pl


Dyrektor naczelny: Robert Wasilewski
Pierwszy dyrygent gościnny i konsultant artystyczny: Massimiliano Caldi


Filharmonia Koszalińska, początki której sięgają 1956 roku, jest najstarszą tego typu instytucją na Pomorzu Środkowym. Filharmonia organizuje blisko 120 koncertów rocznie, z których połowę stanowią koncerty symfoniczne. Ta instytucja kultury, finansowana z budżetu Urzędu Miasta Koszalina, realizuje regularne koncerty w całym regionie, w sumie dla około 60 tysięcy słuchaczy rocznie. Filharmonia Koszalińska zajmuje się organizacją Międzynarodowego Festiwalu Organowego, największej tego typu imprezy w Polsce (ok. 35 koncertów). Festiwal ten należy również do jednych z trzech najstarszych w Polsce – do tej pory odbyły się jego 44 edycje we wspaniałych świątyniach Pomorza Środkowego. Od kilku lat w sezonie letnim instytucja przygotowuje w koszalińskim amfiteatrze największy w północnej Polsce spektakl operowy dla ponad 5 tysięcy słuchaczy. Dotychczas zrealizowano Galę Operową, Toscę G.Pucciniego, Carmen G.Bizeta, Trubadura i Traviatę G.Verdiego oraz Carmina Burana C.Orffa. W 2009 Filharmonia przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego urządziła wyjątkowy w skali całego kraju Festiwal Muzyki Polskiej, poświęcony wyłącznie zapomnianym polskim dziełom i ich twórcom. Szczególne przedsięwzięcia poświęcono jednemu z największych polskich kompozytorów romantycznych – Zygmuntowi Noskowskiemu, w setną rocznicę jego śmierci.
W ramach Filharmonii Koszalińskiej działają Orkiestra Symfoniczna i liczne zespoły kameralne: Instant Duo, Ambria Trio, Triada, Quartetto Giovane, Kwartet Con Brio, La Donna e Mobile. Zespoły Filharmonii z powodzeniem występują w renomowanych salach koncertowych w kraju i za granicą. Uznanie publiczności zyskał w 2006 występ orkiestry pod dyrekcją ówczesnego szefa artystycznego FK Aleksandra Marković`a i skrzypka Bartłomieja Nizioła w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Orkiestra wielokrotnie koncertowała w Czechosłowacji, Danii, Francji, Szwecji, na Ukrainie, we Włoszech, Niemczech. W 2006 roku, we współpracy z włoską operą Arena di Verona, uczestniczyła w 30-koncertowym tournée z największymi przebojami muzyki operowej. Na przestrzeni ostatnich 15 lat również wielokrotnie występowała w jednej z najpiękniejszych i najbardziej znanych sal europejskich - w berlińskim Konzerthaus. Od 6 lat koncertmistrzem orkiestry jest znakomity skrzypek-solista, laureat wielu znaczących konkursów polskich i zagranicznych – Natan Dondalski. Z orkiestrą występowała większość czołowych polskich dyrygentów (Tomasz Bugaj, Henryk Debich, Jose Maria Florencio Junior, Jerzy Maksymiuk, Grzegorz Nowak, Marek Pijarowski, Jerzy Salwarowski, Tadeusz Strugała, Karol Stryja, Stefan Rachoń, Józef Wiłkomirski, Tadeusz Wojciechowski) oraz solistów (Karol Małcużyński, Kaja Danczowska, Konstanty Andrzej Kulka, Bogdan Paprocki, Andrzej Hiolski, Halina Czerny-Stefańska, Wiesław Ochman, Wanda Wiłkomirska, Stanisław Drzewiecki, Lidia Grychtołówna, Barbara Hesse-Bukowska, Krzysztof Jabłoński, Krzysztof Jakowicz, Ryszard Karczykowski, Izabela Kłosińska, Bernard Ładysz, Bartłomiej Nizioł, Janusz Olejniczak, Piotr Paleczny, Ewa Pobłocka, Piotr Pławner, Regina Smendzianka, Stefania Woytowicz). Występowali również świetni zagraniczni pianiści, laureaci Konkursów Chopinowskich: Bernard Ringeissen, Philippe Giusiano z Francji oraz Takako Takahashi z Japonii.
Orkiestra symfoniczna Filharmonii Koszalińskiej nagrała 13 płyt kompaktowych. Na szczególną uwagę zasługuje dostępna w całej Polsce płyta poświęcona twórcom koszalińskim (A. Cwojdziński, K. Rozbicki, A. Szymczewska), a także pierwsze w historii nagranie na CD dwóch koncertów fortepianowych Henryka Melcera (J. Ławrynowicz – fortepian, R. Silva – dyrygent). Płyta ta w 2007 stała się „Fonograficzną rewelacją roku” miesięcznika muzycznego Muzyka 21.
Od 2014 roku I dyrygentem gościnnym i konsultantem artystycznym jest Massimiliano Caldi.
 
aktualizacja: luty 2016 (wa)