Polmic - FB

filharmonia (F)

F N O P W

Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga


ul. Żeromskiego 12

25-369 Kielce

tel. (+48 41) 368 05 01

fax (+48 41) 368 11 40

tel./fax (+48 41) 368 11 91

e-mail: sekretariat@filharmonia.kielce.com.pl

www: www.filharmonia.kielce.com.pl


Dyrektor naczelny i artystyczny: Jacek Rogala

Historia Orkiestry sięga trzeciej dekady XX stulecia (za datę jej powstania uznaje się rok 1929), gdy do Kielc przyjechał z Warszawy kompozytor, dyrygent, skrzypek i pedagog, Leon Solski. Stworzył on Szkołę Muzyczną im. Stanisława Moniuszki, a z jej absolwentów – orkiestrę, z którą, w nieistniejącym już dziś Teatrze Lardellich, koncertował aż do wybuchu wojny.
Po wyzwoleniu miasta, a dokładnie 14 lutego 1945 zorganizowano Orkiestrę Ziemi Kieleckiej – była to pierwsza reaktywowana orkiestra w kraju. Obok niej, z inicjatywy Mariana Stroińskiego, przy zakładach przemysłu spożywczego „Społem” powstał dziewiętnastoosobowy zespół instrumentalny. Niebawem, 15 lipca 1945, Stroiński uzyskał zgodę na połączenie obu zespołów i ich pracę w budynku byłego Hotelu Polskiego (obecnej siedzibie Teatru im. Stefana Żeromskiego). Dzięki temu, 28 lipca 1945 swój pierwszy sezon artystyczny rozpoczęła Wojewódzka Orkiestra Symfoniczna. Marian Stroiński kierował nią do roku 1955, a po nim – do roku 1957 – Felicjan Lasota. W 1952 zespół powrócił do swej przedwojennej siedziby, dawnego Teatru Lardellich.
Status filharmonii i nazwę Państwowa Filharmonia im. Oskara Kolberga nadano orkiestrze w roku 1968. Stało się tak dzięki aktywności kolejnego dyrektora, Karola Anbilda, który prowadził ją w latach 1957-90. Z jego inicjatywy zorganizowano w maju 1964 roku Festiwal „Świętokrzyskie Dni Muzyki” oraz powołano w 1984 roku Chór Filharmonii.
W latach 1990-95 funkcję dyrektora Filharmonii sprawował Tomasz Szreder. W tym czasie budynek dawnego Teatru Lardellich został przekazany miastu, a siedzibą orkiestry, po trzech sezonach gościnnego koncertowania w Wojewódzkim Domu Kultury, stało się Kieleckie Centrum Kultury.
Od 1995 do 2001 stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego sprawował Szymon Kawalla, który po trzydziestoletniej przerwie, w 1996, reaktywował Festiwal „Świętokrzyskie Dni Muzyki”. W 1998 Państwowa Filharmonia została przemianowana na Filharmonię Świętokrzyską. Od października 2001 Filharmonią kieruje dyrygent i kompozytor, Jacek Rogala.
Orkiestra Filharmonii daje od 50 do 100 koncertów symfonicznych rocznie, uczestniczy w festiwalach: Świętokrzyskie Dni Muzyki, Jeunesses Musicales, dokonuje nagrań radiowych i płytowych. Koncertowała m.in. w Bułgarii, Danii, Francji, Szwajcarii, Szwecji, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Niemczech, we Włoszech, na Węgrzech i w Korei Południowej.
Od września 1945 Filharmonia prowadzi nieprzerwanie edukację muzyczną dzieci i młodzieży, polegającą na organizowaniu audycji w szkołach całego województwa (obecnie odbywa się ich ok. 600). Ponadto, niemal od początku działalności przygotowuje również koncerty szkolne, które, pod zmienioną w 2001 nazwą na Akademia Melomana cieszą się niesłabnącym powodzeniem.
Współpracowało z nią wielu wybitnych dyrygentów, m.in.: Jacek Kaspszyk, Jerzy Katlewicz, Jerzy Maksymiuk, Adam Natanek, Jerzy Salwarowski, Józef Wiłkomirski, Krzysztof Missona, Tadeusz Strugała. Z towarzyszeniem Orkiestry wystąpiła cała plejada znanych solistów, wśród nich pianiści: Halina Czerny-Stefańska, Bella Dawidowicz, Zbigniew Drzewiecki, Adam Harasiewicz, Kevin Kenner, Marc Laforet, Witold Małcużyński, Janusz Olejniczak, Piotr Paleczny, Bernard Ringeissen, Christian Zacharias, Krystian Zimerman; skrzypkowie: Krzysztof Jakowicz, Konstanty Andrzej Kulka, Wanda Wiłkomirska; wiolonczeliści: Jeremy Findley, Stanisław Firlej, Tomasz Strahl; śpiewacy: Andrzej Hiolski, Zofia Kilanowicz, Wiesław Ochman, Stefania Woytowicz i inni.
 

aktualizacja: 2004, 2010 (iz), 2016 (wa)