Polmic - FB

organizacja (Ł)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Łódzkie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego


ul. Piotrkowska 65

90-422 Łódź

tel. (0-42) 6331627

fax (0-42) 6383647

tel./fax (0-42) 6328929

e-mail: ltm@pnet.pl

www: www.ltm.pnet.pl


Pomysł założenia w Łodzi towarzystwa muzycznego powstał już w 1885 roku. Został jednak zrealizowany dopiero trzynaście lat później, kiedy to powołano do życia Łódzkie Towarzystwo Muzyczne. Jego pierwszym prezesem był miejscowy przemysłowiec Henryk Grohman, a funkcję dyrektora artystycznego sprawował pianista Henryk Melcer. Towarzystwo zajmowało się m.in. urządzaniem odczytów i wieczorów muzycznych, prowadzeniem szkoły muzycznej, działalnością wydawniczą oraz organizowaniem konkursów. Posiadało również swoją bibliotekę muzyczną. Na początku 1904 roku ŁTM liczyło ponad 400 członków, miało własną orkiestrę symfoniczną i chór. Działalność Towarzystwa przerwała II wojna światowa. Zostało ono reaktywowane dopiero w 1958 roku na wniosek K. Dębskiego, Cz. Glubińskiego, A. Hundziaka i E. Dulskiego. Obecną nazwę – Łódzkie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego przyjęło w roku 1968.
Obecnie organizacja ta zrzesza muzyków, pedagogów i miłośników muzyki. Kontynuuje dawne tradycje, organizując konkursy, festiwale pieśni, odczyty i wystawy. Od 1983 roku organizuje Międzynarodowy Konkurs im. Karola Szymaowskiego, od 1988 roku – Festiwal „Muzyka w Starym Klasztorze” w Łagiewnikach, od 1992 – Międzynarodowy Festiwal Organowy „Muzyka u Świętej Teresy”, a od 1996 – Festiwal „Lato z muzyką” w Grotnikach. Zajmuje się także działalnością dydaktyczną (prowadzi przedszkole muzyczne).
Za swoje zasługi w promowaniu dzieł swojego patrona oraz za zasługi dla miasta Łodzi Towarzystwo im. Szymanowskiego dwukrotnie zostało nagrodzone medalem Ministra Kultury i Sztuki (1983 i 1997) oraz odznaką Rady Miasta Łodzi.