Polmic - FB

filharmonia (F)

F N O P W

Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda


Plac Powstańców Wielkopolskich 10

65-075 Zielona Góra

tel. (+48 68) 325 65 14

e-mail: sekretariat@filharmoniazg.pl

www: www.filharmoniazg.pl


Dyrektor naczelny i artystyczny: prof. Czesław Grabowski

W centrum Zielonej Góry, w budynku wzniesionym w 1900 roku, znajduje się siedziba Filharmonii Zielonogórskiej, której początki sięgają 1956 roku. Wówczas to – 26 maja – odbył się inauguracyjny koncert Zielonogórskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Mieczysława Tomaszewicza. W roku 1961 Orkiestra została upaństwowiona, zespół zyskał własną siedzibę. Przez wiele lat kierował nim Zygmunt Hassa. W lutym 1974 (w czasie dyrekcji Kazimierza Morskiego) orkiestra zyskała status Filharmonii. W latach 1980-86 kierował nią Szymon Kawalla, często koncertował wraz z zespołem poza jego siedzibą – w różnych miastach Polski, a także za granicą. We wrześniu 1982 roku Filharmonii nadano imię wybitnego współczesnego kompozytora polskiego Tadeusza Bairda.
Od 1 września 1986 roku dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii jest Czesław Grabowski – dyrygent i kompozytor. Okres jego dyrekcji to przedsięwzięcia artystyczne łączące wysokie ambicie repertuarowe i wykonawcze z otwartością wobec oczekiwań różnych kręgów słuchaczy. Dzięki temu sala Filharmonii często nie może pomieścić coraz liczniejszych melomanów.
W repertuarze orkiestry znajdują się dzieła oratoryjne, symfoniczne jak również kompozycje o charakterze popularnym. Wiele utworów polskich kompozytorów współczesnych, w tym także zielonogórzan miało swoje prawykonania. Na afiszach goszczą nazwiska najwybitniejszych solistów i dyrygentów polskich i zagranicznych.
Przy Filharmonii działają również liczne zespoły kameralne: trio stroikowe Reed Connection, Lubuski Kwartet Filharmonii Zielonogórskiej, kwartet smyczkowy „Quadro”, Retro Quartet, kwartet smyczkowy „Aquila”, Bachus Classic Quintet, Greenbrass, a także Dubai Band.
Do wydarzeń artystycznych należy zaliczyć organizowane corocznie przez Filharmonię: Międzynarodowe Spotkania Muzyczne „Wschód – Zachód”, Festiwal Symfoniczny „Mistrzowie Polskiej Wiolinistyki”, Międzynarodowy Festiwal Organów.
Obok koncertów symfonicznych, których rocznie odbywa się około 100, Filharmonia prowadzi szeroką działalność popularyzującą muzykę w środowisku dzieci przedszkolnych, szkolnych i młodzieży (ponad 1500 koncertów rocznie) oraz organizuje koncerty kameralne, których wykonawcami są często muzycy zielonogórscy. Orkiestra symfoniczna ma w swoim dorobku nagrania płytowe, radiowe, telewizyjne, udział w festiwalach krajowych i zagranicznych, m.in. na Białorusi, w Danii, Hiszpanii, we Włoszech i Niemczech. Filharmonia utrzymuje stałe związki m.in. z takimi zagranicznymi ośrodkami jak: Wilno, Mińsk, Kijów, Lwów, Görlitz, Cottbus, Frankfurt nad Odrą i Stuttgart.
W 2011 roku Prezydent Miasta Zielona Góra przyznał Orkiestrze Filharmonii Zielonogórskiej „Nagrodę Kulturalną".
 
aktualizacja: 2002, 2010 (iz), 2016 (wa)