Polmic - FB

opera/teatr (O)

G K M N O P S T W

Opera na Zamku


ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

tel. (+48 91) 43 48 102

e-mail: sekretariat@opera.szczecin.pl

www: www.opera.szczecin.pl


Dyrektor: Jacek Jekiel
Kierownik muzyczny: Jerzy Wołosiuk


Opera na Zamku powstała w 1956 roku w pod nazwą Operetka Szczecińska Towarzystwa Przyjaciół Teatru Muzycznego. W latach 1956-59 dyrektorem był Jacek Nieżychowski, dyrygentem M. Lewandowski i Edmund Borowski, chórmistrzem Zygmunt Rychter, reżyserem Edmund Wayda, choreografem M. Nikandrow. Działalność jej została zainaugurowana 25 stycznia 1957 roku premierą operetki Kraina uśmiechu Ferenca Léhara, w sali teatralnej Klubu ZBM. Gościnnie występowali soliści Operetki Gliwickiej: Irena Brodzińska, H. Hoffmanówna, E. Krasiejko, W. Polańska, Edmund Wayda, artyści szczecińscy: K. Buczyński, P. Leoniec, E. Newada, W. Paderewska oraz Filharmonia Szczecińska.
W 1958 roku Operetkę upaństwowiono i zmieniono nazwę na Teatr Muzyczny, po dziesięciu latach przeniesiono do Zamku Książąt Pomorskich. Kolejnymi dyrektorami byli: Mieczysław Krzyński (1956-1961), Edmund Wayda (1961-1968), Janusz Marzec (1968-1971), Tadeusz Bursztynowicz (1971-1985), Andrzej Kisielewski (1985-1987), Urszula Trawińska-Moroz (1987-1989), Jacek Kraszewski (1989-1992), a od 1992 – Warcisław Kunc.

W lipcu 2000 roku Opera i Operetka przyjęła nową nazwę Opera na Zamku. Teatr posiada obecnie 130-osobowy zespół artystyczny z własną orkiestrą, chórem i baletem. Zrealizował dotąd ponad 200 oper, baletów, operetek, musicali i koncertów. Utrzymuje stale w repertuarze kilkanaście spektakli w wersji językowej oryginalnej, niemieckiej i polskiej. Od 1993 roku na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich organizowane są letnie sezony operowe, wypełnione efektownymi plenerowymi realizacjami oper, turniejami tenorów oraz zróżnicowanymi repertuarowo koncertami. Przedstawienia Opery na Zamku cieszą się dużym powodzeniem publiczności całego regionu. Rokrocznie zespół występuje poza granicami kraju, najczęściej w Niemczech i Szwajcarii. Od 1998 roku współpracuje z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego. W artystyczny pejzaż Szczecina wpisały się też corocznie organizowane przez Operę na Zamku koncerty Tym co nie powrócili z morza, które odbywają się na Cmentarzu Centralnym. Obecnie wszystkie letnie wydarzenia poza siedzibą Opery organizowane są pod szyldem „Opery w plenerze” a spektakle z dziedzińca Zamku Książąt Pomorskich przeniesiono do Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec na czas trwającego w Zamku remontu. W ramach cyklu „Opery w plenerze” odbywa się koncert na cmentarzu, Wielki Turniej Tenorów i jedna premiera operowa lub operetkowa. W 2013 roku był to Robinson Crusoe, zaś w 2014 - Hrabina Marica.

W roku 2010 Opera na Zamku rozpoczęła pierwszy etap gruntownej przebudowy zmierzającej do unowocześnienia teatru i zapewnieniu mu optymalnej funkcjonalności. W 2012 roku powstał tymczasowy budynek na czas remontu, aby nie przerywać sezonu przedstawień.

aktualizacja: kwiecień 2014 (ab)