Polmic - FB

szkoła (A)

A I K M N O P S U W Z

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy


ul. Słowackiego 7

85-008 Bydgoszcz

tel. (+48 52) 321 11 42

fax (+48 52) 321 23 50

e-mail: sekretariat@amfn.pl

www: www.amuz.bydgoszcz.pl


Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy rozpoczęła działalność 1 października 1974 roku jako Filia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Kierowanie Filią bydgoską zostało powierzone doc. Mirosławowi Pietkiewiczowi – prodziekanowi Wydziału Instrumentalnego. Od października 1977 roku objął on funkcją prorektora do spraw Filii w Bydgoszczy. Struktura bydgoskiej szkoły była w tym okresie dwuwydziałowa. Tworzyły ją: Wydział Instrumentalny i Wydział Wychowania Muzycznego. Usamodzielnienie Uczelni nastąpiło 27 listopada 1979 roku. Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Bydgoszczy nadano wtedy imię Feliksa Nowowiejskiego. Pierwszym rektorem został prof. Roman Suchecki, który funkcję tę pełnił do 1987roku. Drugim rektorem (w latach 1987-1993) był prof. Franciszek Woźniak. Od roku akademickiego 1981/82 Uczelnia ma pełną czterowydziałową strukturę: Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki, Wydział Instrumentalny z sekcją Pedagogiki Instrumentalnej, Wydział Wokalno-Aktorski i Wydział Wychowania Muzycznego. Nazwę Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy uczelnia nosi od 1 stycznia 1982 roku.

Lata następne zapisały się powołaniem Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego (1984), Podyplomowego Studium Emisji Głosu (1989), Studium Pedagogicznego (1994) oraz Podyplomowego Studium Instrumentalistyki (1999).

Uczelnia współpracuje z wieloma instytucjami muzycznymi (m.in. Filharmonią Pomorską, Operą “Nova”, Krajowym Biurem Koncertowym i Towarzystwem Muzycznym im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy), wszystkimi uczelniami muzycznymi w kraju, z Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu (Niemcy), Conservatoire National de Région de Strasbourg (Francja), Instituto Musicale “Achille Peri” w Reggio Emilia (Włochy), Fondazione Romualdo Del Bianco we Florencji (Włochy), Narodową Akademią Ukrainy im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie. Akademia prowadzi także współpracę z firmą Steiway & Sons w zakresie promocji i szkolenia kadry konserwatorów i stroicieli fortepianów.

 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku
  Absolwenci specjalności kompozycja przygotowywani są do samodzielnej pracy w zakresie twórczości muzycznej. Absolwenci teorii muzyki są przygotowywani do podejmowania badań nad twórczością muzyczną, do pracy publicystycznej oraz działalności prelegenta muzycznego, animatora życia muzycznego, a także nauczycieli przedmiotów teoretycznych we wszystkich typach szkół muzycznych. Natomiast absolwenci reżyserii dźwięku do pracy z dźwiękiem w studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych, w filmowych grupach produkcyjnych, przy nagłośnieniu koncertów i imprez plenerowych.
 • Wydział Instrumentalny
  Absolwenci są przygotowywani do podjęcia działalności koncertowej jako soliści, kameraliści, muzycy orkiestrowi i akompaniatorzy. Dodatkowo po ukończeniu tudium Pedagogicznego uzyskują uprawnienia do pracy jako nauczyciele gry na instrumentach w szkołach muzycznych I i II stopnia.
 • Wydział Wokalno-Aktorski
  Absolwenci przygotowywani są do podjęcia pracy w teatrach muzycznych jako śpiewający soliści i śpiewacy kameraliści. Po ukończeniu Studium Pedagogicznego, absolwenci zyskują uprawnienia do nauczaniaj we wszystkich strukturach szkolnictwa artystycznego.
 • Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
  Studia prowadzone są w trzech kierunkach:
  • dyrygentura
  • jazz i muzyka estradowa
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej