Polmic - FB

szkoła (A)

A I K M N O P S U W Z

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi


ul. Gdańska 32

90-716 Łódź

tel. (+48 42) 662 16 00

fax (+48 42) 633 69 52

e-mail: rektorat@amuz.lodz.pl

www: www.amuz.lodz.pl


Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi powstała w 1945 roku (od kwietnia 1946 roku działa jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna ). W swej działalności nawiązywała do przedwojennych tradycji Konserwatorium Muzycznego Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej. Jej siedzibą stał się pałac wzniesiony przez łódzkiego przemysłowca Izraela Kalmanowicza Poznańskiego przy ulicy Gdańskiej 32. Pierwszym rektorem szkoły został prof. Kazimierz Wiłkomirski, a prorektorem – prof. Helena Kijeńska-Dobkiewiczowa. W tym czasie istniały cztery wydziały:

  • I. Teorii, Kompozycji i Dyrygentury (dziekan – prof. Kazimierz Sikorski),
  • II. Instrumentalny (dziekanem – prof. Maria Wiłkomirska),
  • III. Wokalny (dziekan – prof. Adela Comte-Wilgocka),
  • IV. Pedagogiczny (dziekan – prof. Mieczysław Kacperczyk).

W roku 1982 Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Łodzi otrzymała nazwę Akademii Muzycznej, która w 1999 roku przyjęła imię Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów.

W październiku 2013 r. została uroczyście otwarta nowo wybudowana Sala Koncertowa ze znakomitą akustyką, wysokiej klasy systemem do nagłaśniania i nagrywania dźwięku, profesjonalnym studiem nagrań i bogatym zapleczem dydaktycznym. Z początkiem roku akademickiego 2015/2016 został oddany do użytku nowoczesny budynek Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej, w którym znajdują się m.in. biblioteka i fonoteka, studio nagrań i laboratorium dźwiękowe, kameralna sala koncertowa, sale wykładowe i pracownie.

Senat Akademii Muzycznej nadał tytuł doktora honoris causa sztuki muzycznej cenionym artystom – znaczącym postaciom życia muzycznego:

Wśród wielu wybitnych absolwentów uczelni są artyści tej miary, co Jan Krenz, Urszula Kryger, Teresa Kubiak, Dominik Połoński, Piotr Pławner, Kazimierz Serocki, Wanda Wiłkomirska, Teresa Żylis-Gara.

Intensywny rozwój artystyczny i naukowy uczelnia zawdzięcza znakomitym muzykom, wybitnym pedagogom i niezwykłym osobowościom swoich kolejnych rektorów. Byli to kolejno:

Przez 21 lat obowiązki prorektora pełnił prof. Franciszek Wesołowski

Obecnie na Uczelni działają cztery wydziały:

  • Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej;
  • Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego;
  • Wydział Sztuk Scenicznych;
  • Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej.

Co roku Uczelnia organizuje wiele wydarzeń artystycznych i naukowych, a wśród nich:

aktualizacja: 2022 (jt)