Polmic - FB

szkoła (A)

A I K M N O P S U W Z

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu


ul. Św. Marcin 87

61-808 Poznań

tel. (+48 61) 856 89 00

fax (+48 61) 853 66 76

e-mail: amuz@amuz.edu.pl

www: www.amuz.edu.pl


Dnia 16 października 1920 roku rozpoczęła działalność Państwowa Akademia i Szkoła Muzyczna w Poznaniu, której dyrektorami byli: dr Henryk Opieński i dr Łucjan Kamieński. Dwa lata później uczelnię przemianowano na Państwowe Konserwatorium Muzyczne. W latach trzydziestych przeżywało ono pod kierunkiem Z. Jahnke okres intensywnego rozwoju. Wprowadzono m.in. nowatorski program dydaktyczny oparty o strukturę sześciu wydziałów. Po dramatycznych wydarzeniach II wojny światowej Uczelnia reaktywowała swoją działalność w październiku 1945 roku. W 1947 roku nadano jej nazwę Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna. W 1961 roku nastąpiło otwarcie Filii PWSM w Szczecinie (pod kierownictwem W. Kandulskiego). Wkrótce w uczelni stworzono szereg nowych specjalności artystycznych i naukowych. Z inicjatywy Stefana Stuligrosza uruchomiono jedyną wówczas w Polsce Katedrę Chóralistyki (1972 rok), a także pierwszy w polskim szkolnictwie Zakład Perkusji (1972 rok, Z. Zgodziński). Ponadto powstał nowy kierunek studiów – lutnictwo artystyczne (1979 rok, Włodzimierz Kamiński), przekształcono Wydział Wokalny w Wokalno-Aktorski (1984 rok), powołano Sekcję Rytmiki (1980 rok, M. Skazińska). W grudniu 1981 roku uczelnia przyjęła nazwę Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki
Studia trwają 5 lat. Studenci kształcą się w trzech specjalnościach: kompozycja (w tym muzyka elektroniczna i komputerowa) – absolwenci przygotowywani są do samodzielnej pracy w zakresie twórczości muzycznej oraz uzyskują uprawnienia do prowadzenia pracy pedagogicznej; teoria muzyki – przygotowuje do podejmowania badań naukowych przy zastosowaniu współczesnych metod stosowanych w warsztacie analityczno-badawczym, absolwenci uzyskują uprawnienia do prowadzenia pracy pedagogicznej, publicystycznej i do prac edytorskich (komputerowych); dyrygentura – kształcenie w zakresie dyrygentury symfonicznej, absolwenci przygotowywani są do prowadzenia orkiestr symfonicznych i kameralnych zespołów wokalno-instrumentalnych, pracy w operze, uzyskują uprawnienia do prowadzenia pracy pedagogicznej i pracy publicystyczno-upowszechniającej.

Wydział Instrumentalny
Studia trwają 5 lat. Studenci kształceni są w czterech specjalnościach: instrumenty klawiszowe, instrumenty orkiestrowe – celem kształcenia w obu tych specjalnościach jest przygotowanie muzyków w kierunku wirtuozowskim oraz kameralistycznym, a także przygotowanie do pracy w orkiestrach; lutnictwo artystyczne – celem kształcenia w tym zakresie jest przygotowanie samodzielnych artystów lutników; pedagogika instrumentalna – studia w Filii w Szczecinie.

Wydział Wokalno-Aktorski
Studia trwają 5 lub 6 lat (w zależności od stopnia wykształcenia kandydata). Studenci kształceni są w zakresie wokalnym i aktorskim do pracy solistycznej w teatrach muzycznych.

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Studia trwają 5 lat. Studenci kształceni są w trzech specjalnościach: dyrygentury chóralnej, muzyki szkolnej (nauczyciel) oraz muzyki kościelnej (kantor). Celem jest przygotowanie kadry do pracy w instytucjach kształcenia nauczycieli, instytucjach kulturalno-oświatowych i amatorskim ruchu muzycznym i tanecznym.