Polmic - FB

szkoła (A)

A I K M N O P S U W Z

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach


ul. Zacisze 3

40-025 Katowice

tel. (+48 32) 77 92 100 - Info

fax (+48 32) 77 92 111 - Biur

tel./fax (+48 32) 77 92 124 - Biur

e-mail: biurorektora@am.katowice.pl

www: www.am.katowice.pl


Akademia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach jest najstarszą wyższą uczelnią działającą na Górnym Śląsku. Jej początki wiążą się z założonym w 1929 roku przez Witolda Friemanna Państwowym Konserwatorium Muzycznym, które swoją działalność zainaugurowało uroczystym koncertem w dniu 28 września 1929 roku. Konserwatorium było najważniejszą instytucją muzyczną w Województwie Śląskim, wpływającą na poziom umuzykalnienia środowiska oraz przygotowującą kadrę wysoko wykwalifikowanych artystów muzyków: kompozytorów, teoretyków, instrumentalistów i wokalistów oraz nauczycieli. W 1936 roku – na rok przed śmiercią – podjęcie pracy w Śląskim Konserwatorium Muzycznym planował Karol Szymanowski. W liście z 28 marca 1936 roku do swojej kuzynki Marii Machnickiej pisał: Cieszę się, że ta sprawa z Katowicami tak się pomyślnie układa i z wielką niecierpliwością będę oczekiwał dalszych wiadomości od Ciebie... Sprawa skończyła się tylko na zamierzeniach.

Wybuch wojny przerwał pracę Śląskiego Konserwatorium Muzycznego aż do 11 lutego 1945 roku. Kilka miesięcy później, 1 września, Konserwatorium przemianowane zostało na Państwową Wyższa Szkołę Muzyczną. Trzon grona pedagogicznego tworzyli profesorowie Konserwatorium oraz przybyli po wojnie na Śląsk wybitni artyści: kompozytor i pianista Bolesław Woytowicz, a także będący u szczytu swych karier: kompozytor Ludomir Różycki, śpiewak Adam Didur oraz dyrygent Grzegorz Fitelberg.

W roku 1979 uczelnia zmieniła status na Akademię Muzyczną, równocześnie nadane jej zostało imię wybitnego kompozytora Karola Szymanowskiego. Obecnie studia są realizowane na dwóch Wydziałach: Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu oraz Wokalno-Instrumentalnym, na kierunkach: kompozycja, dyrygentura, teoria muzyki, rytmika i przedmioty teoretyczno-muzyczne, edukacja artystyczna, muzyka kościelna, muzykoterapia, jazz i muzyka estradowa, instrumentalistyka, wokalistyka.

11 grudnia 2007 roku otwarto nowy budynek Akademii: Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej. Swoje miejsce znalazły tu wielofunkcyjna sala koncertowa o zmiennej aranżacji i akustyce, biblioteka z czytelnią, laboratorium dźwięku, sala do zajęć terapeutycznych, pracownia komputerowa, pracownie specjalistyczne, sala do rytmiki, a także atrium z restauracją i podziemny garaż.

W Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego znajduje się także Muzeum Organów Śląskich. Jego celem jest gromadzenie, zabezpieczanie i ochrona obiektów związanych z organami i ich historią, a także ich opracowywanie naukowe i udostępnianie publiczne w postaci stałej ekspozycji muzealnej. Obok funkcji wystawienniczych wiele obiektów posiada przede wszystkim walor naukowy, służący badaniom nad problemami konstrukcyjnymi, dawną technologią, problemami konserwatorskimi i szeroko pojętą historią organów śląskich. Muzeum mieści się obecnie w czterech dużych pomieszczeniach w podziemiach budynku głównego Akademii Muzycznej (przy ulicy Wojewódzkiej), przystosowanych do celów ekspozycyjnych.

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach jest jednym z centralnych punktów na mapie muzycznej Śląska, kształci doskonałych artystów i pedagogów, skupia wiele indywidualności muzycznych, uprawiających działalność kompozytorską, wykonawczą i naukową. Odnosząc się z pietyzmem do historii i otaczając dbałością i troską bogate tradycje tworzone na przestrzeni wieloletniej działalności, rozwija swoje artystyczne posłannictwo i wyznacza dalsze kierunki działania.
 

Rektorzy Akademii Muzycznej w Katowicach:

Witold Friemann(1929-1934)
Faustyn Kulczycki (1934-1939, 1945-1946)
Bolesław Woytowicz (V-XII 1946)
Adam Mitscha (1947-1951)
Józef Powroźniak (1951-1963, 1972-1975)
Jan Gawlas (1963-1965)
Wiktor Gadziński (1965-1972)
Henryk Mikołaj Górecki (1975-1979)
Leon Markiewicz (1979-1981)
Jan Wincenty Hawel (1981-1987, 1990-1996)
Joachim Pichura (1987-1990)
Julian Gembalski (1996-2002)
Eugeniusz Knapik (2002-2008)
Tomasz Miczka (od 2008)
aktualizacja: listopad 2012