school (M)

A I K M N O P S U W Z

Muzykologia Teoretyczna i Stosowana (Specjalność) - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

phone (+48 22) 839 92 81

fax (+48 22) 561 88 97

phone/fax (+48 22) 839 52 21, w.297

e-mail: wnhis@uksw.edu.pl

www: www.uksw.edu.pl