school (P)

A I K M N O P S U W Z

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Płocku


ul. Kolegialna 23

09-400 Płock

phone (+48 24) 262 24 40

fax (+48 24) 262 29 73