Polmic - FB

szkoła (M)

A I K M N O P S U W Z

Międzynarodowa Szkoła Muzyki Tradycyjnej


Kontakt: Fundacja "Muzyka Kresów"
ul. Lubartowska 38/15

20-094 Lublin

tel. (+48 81) 53 261 35

e-mail: muzykakresow@wp.pl

www: www.muzykakresow.terra.pl


Międzynarodowa Szkoła Muzyki Tradycyjnej powołana została w 1998 roku przez Fundację "Muzyka Kresów". Jej celem jest zainteresowanie młodego pokolenia polską muzyką tradycyjną oraz muzyką naszego regionu Europy. Zajęcia prowadzone są w ciągu roku w ośrodkach akademickich i środowiskach kulturowych w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Olsztynie, Białymstoku i Lublinie. W latach 1998 - 2002 w zajęciach wzięło udział ok. 700 słuchaczy.
Działający przy Szkole Zespół powstał wiosną 2000 roku i prowadzony jest przez jej założycieli: Jana Bernada i Monikę Mamińską. Głównym celem Zespołu jest ocalenie i twórcza kontynuacja polskich pieśni tradycyjnych. Zespół ma w repertuarze pieśni obrzędowe i liryczne Lubelszczyzny, Mazowsza, Białostocczyzny i Kurpiów, rekonstruuje archaiczne techniki śpiewu poszczególnych regionów, bierze udział w badaniach terenowych. Szczególną uwagę poświęca pieśniom obrzędowym: weselnym, żniwnym, kolędom zimowym i wiosennym (konopielki) jako najstarszym świadectwom polskiej kultury muzycznej.