Polmic - FB

biblioteka (A)

A B D G I L M N S W Z

Archiwum Kompozytorów Polskich XX i XXI wieku w Gabinecie Zbiorów Muzycznych Biblioteki UW


ul. Dobra 56/66

00-312 Warszawa

tel. (+48 22) 55 25 746

fax (+48 22) 55 25 740

tel./fax (+48 22) 55 25 659

e-mail: mus@plearn.edu.pl

www: www.buw.uw.edu.pl/zbspec/muzykalia/muzyka.htm


Archiwum Kompozytorów Polskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie to jedyna placówka w skali kraju, która stara się gromadzić możliwie pełną dokumentację źródeł polskiej współczesnej twórczości muzycznej. Archiwum powstało w roku 1958 jako wydzielona część Oddziału (później Gabinetu) Zbiorów Muzycznych BUW.

Obecnie zbiory liczą ponad 40 tys. jednostek. Obok rękopisów muzycznych (ok. 5 tys.) znajduje się tu ok. 30 tys. listów od i do kompozytorów, kilka tysięcy fotografii, afiszów i programów koncertowych. Pozostałe zbiory stanowią różnego typu materiały biograficzne (dokumenty osobiste, rodzinne, teksty literackie i publicystyczne, a także muzealia).

Najcenniejszą częścią zbiorów AKP jest bez wątpienia spuścizna kompozytorska i literacka Karola Szymanowskiego (1882-1937). Kolekcja ta powstała głównie dzięki staraniom muzykologa Stanisława Golachowskiego, który w latach 1939-1946 zbierał rozproszone wśród krewnych, przyjaciół i znajomych kompozytora autografy, dokumenty i pamiątki. Ten największy w kraju zbiór szymanowskianów został w roku 1961 przejęty przez BUW, naukowo opracowany, jest też – w miarę możliwości – stale uzupełniany. Symbolem znaczenia, jakie kolekcja ta ma dla Biblioteki jest umieszczenie na jednej z tablic fasady gmachu BUW zapisu Etiudy b-moll Szymanowskiego.

 

aktualizacja: 2021 (wa)