Polmic - FB

wydawca (P)

A B C D E F G I J M n O P R S T U W

Polskie Wydawnictwo Muzyczne PWM


Dział Promocji, Al. Krasińskiego 11 A

31-111 Kraków

tel. (+48 12) 422 70 44

fax (+48 12) 422 01 74

tel./fax

e-mail: pwm@pwm.com.pl

www: www.pwm.com.pl


Dyrektor: Daniel Cichy

Najstarsze i największe istniejące wydawnictwo muzyczne w Polsce. Powstało w roku 1945 i przez wiele lat było jedynym wydawnictwem muzycznym Polsce. W ciągu swojej działalności PWM zgromadziło olbrzymi dorobek: wydało ogromną ilość materiałów nutowych polskiej muzyki, tak epok wcześniejszych, jak i współczesnych kompozytorów, książki na temat historii i teorii muzyki. Poza pracami polskich autorów wydawano również przekłady z języków obcych oraz przekłady polskich prac na inne języki. PWM wydaje również płyty kompaktowe z polską muzyką.

Spośród polskich kompozytorów współczesnych tylko niewielu znalazło innych wydawców: za granicą, bądź wśród powstających w ostatnich latach nowych wydawnictw w Polsce. Znakomita większość wybitnych twórców była, i jest nadal, wydawana przez PWM. Wydawnictwo poświęca dużo uwagi młodym kompozytorom, w katalogu PWM znaleźli się już m.in.: Marcel Chyrzyński, Mikołaj Górecki, Paweł Mykietyn, Wojciech Widłak, Maciej Zieliński oraz jeszcze młodsi, jak Agata Zubel. PWM wydaje też partytury nielicznych kompozytorów zagranicznych, m.in. wybitnych twórców litewskich: Osvaldasa Balakauskasa i Broniusa Kutavičiusa.

Do ciekawszych przedsięwzięć ostatnich lat należy seria Arcydzieła Muzyki Polskiej XX wieku, na którą składają się partytury wybranych utworów najwybitniejszych kompozytorów (Mieczysława Karłowicza, Karola Szymanowskiego, Grażyny Bacewicz, Witolda Lutosławskiego, Tadeusza Bairda, Krzysztofa Pendereckiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara) oraz nagrania wszystkich dzieł na płytach kompaktowych.

W Warszawie mieści się Dział Zbiorów Nutowych (dawniej Biblioteka Materiałów Orkiestrowych), który przechowuje i udostępnia partytury i materiały wykonawcze. Biblioteka może też sprowadzić na życzenie materiały wykonawcze od innych wydawców.

Na stronie internetowej PWM znajduje się m.in. katalog wydanych partytur, katalog materiałów, które można wypożyczyć oraz informacje o nowościach.

W 2016 roku Polskie Wydawnictwo Muzyczne Spółka Akcyjna zostało przekształcone w państwową instytucję kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kulturalnych prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aktualizacja: 2017 (wa), 2021 (jt)