Polmic - FB

prasa (C)

C D E G H J K M O P R S T W Ż

Canor. Pismo poświęcone interpretacjom muzyki dawnej


ul. M. Konopnickiej 31/6

87-100 Toruń

tel. (+ 48 56) 622 34 98

fax (+ 48 61) 842 33 53

e-mail: canor@poznan.home.pl


Pismo istnieje od roku 1991; założycielem był Wiesław Lisecki. Posiada Radę Programową, której Honorowym Przewodniczącym jest Christopher Hogwood, a członkami najwybitniejsi specjaliści w zakresie muzyki dawnej z całego świata. Wydawcą jest A.P.A. Canor w Toruniu. Pismo wychodzi jako kwartalnik, w języku polskim.
Zamieszcza teksty na temat muzyki dawnej, kultury muzycznej minionych epok (do XIX wieku włącznie) oraz teorii i filozofii muzyki. Są to m.in.: analizy dawnych praktyk wykonawczych i współczesnych interpretacji, relacje z badań źródłowych i bibliograficznych, analizy dzieł muzycznych i tekstów literackich związanych z muzyką, prezentacje artystów wykonujących muzykę dawną, recenzje płyt, informacje o nowych nagraniach, a także artykuły i rozmowy prezentujące postawy badaczy dawnej kultury, ludzi szukających wartości w niej obecnych.