Polmic - FB

prasa (D)

C D E G H J K M O P R S T W Ż

Dysonanse. Pismo poświęcone muzyce XX wieku oraz innym sztukom


ul. Kolibrów 4/6

40-534 Katowice

tel. (+48 32) 251 98 07

www: www.promarcos.com.pl/muzyka


Pismo istnieje od roku 1997. Od początku istnienia wydawane jest własnym wysiłkiem redakcji. Z założenia jest to kwartalnik, ale - ze względu na problemy finansowe - tytuł nie ukazuje się regularnie. Pismo wychodzi w języku polskim.
Publikuje artykuły na temat polskiej muzyki współczesnej: analizy utworów i trendów w nowej muzyce, teksty o najnowszej historii i teorii muzyki, recenzje płyt zawierających polską muzykę współczesną, a także artykuły na temat innych sztuk, m.in. literatury i sztuk plastycznych. Oprawa plastyczna numeru jest jednocześnie prezentacją prac wybranego artysty. Na stronie internetowej można znaleźć m.in. niektóre teksty opublikowane we wcześniejszych numerach pisma.
Wydawanie czasopisma czasowo zostało zawieszone.