Polmic - FB

festiwal (P)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Probaltica - Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich


Fundacja Kultury Bałtyckiej "Probaltica"
ul. Konstytucji 3 Maja 7/34

87-100 Toruń

tel. (+48 56) 64 88 647

e-mail: probalti@probaltica.art.pl

www: www.probaltica.art.pl


Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich „Probaltica” po raz pierwszy został zorganizowany w 1994 roku. Jego pomysłodawcą i założycielem jest Henryk Giza, dyrektor zespołu kameralnego „MultiCamerata”. Ideą przewodnią festiwalu jest inicjowanie współpracy, szczególnie w dziedzinie muzyki i sztuk pięknych, oraz prezentowanie dorobku kulturalnego wszystkich biorących w nim udział państw Morza Bałtyckiego. Poznanie kultury tych krajów w zamyśle ma doprowadzić do porozumienia i współpracy w ramach integrującej się Europy. Od początku istnienia imprezy do 2000 roku corocznie w maju w Toruniu, Grudziądzu, Gdańsku i Warszawie odbywały się koncerty z udziałem wybitnych solistów, zespołów kameralnych, chórów i orkiestr symfonicznych. Organizowane były także wystawy prac artystów plastyków ze wszystkich 10 krajów nadbałtyckich. W tym czasie festiwal gościł również wybitnych kompozytorów muzyki współczesnej, jak: Bronius Kutavicius z Litwy, Kalevi Aho z Finlandii i Andrzej Koszewski z Polski. Stałym gościem wszystkich edycji jest Krzysztof Penderecki. Stały patronat nad festiwalem przyjęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Kultury oraz Ambasadorowie Krajów Bałtyckich rezydujący w Polsce i Ambasador Unii Europejskiej, a w 2001 roku z okazji obchodów jubileuszu dziesięciolecia współpracy Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litwy również Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Kultury Republiki Litwy.
Od 2001 roku festiwal odbywa się jednocześnie we wszystkich 10 krajach nadbałtyckich. Szereg imprez organizowanych w jego ramach będzie miało miejsce w Wilnie, Rydze, Tallinie, St. Petersburgu, Helsinkach, Sztokholmie, Hamburgu, Kopenhadze i Toruniu.
"Probaltica" została kilkukrotnie wysoko oceniona przez Komisję Europejską w Brukseli jako jeden z najlepszych pomysłów na integrację europejską.